​​

Lægemangel på Bornholm: Politiske drøftelser om tildeling af ledig kapacitet

​I næste uge skal Region Hovedstadens politikere beslutte, om praksisklinikken i Rønne skal tildeles en ekstra lægekapacitet Bornholm, som gør det muligt for klinikken at åbne for flere borgere fra Rønne og omegn. 

Udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen skal drøfte muligheden for at udvide kapaciteten i praksisklinikken, og de muligheder der er for at sikre bedre lægedækning på Bornholm.

"Vi skal sørge for, at der en læge til alle borgere på Bornholm, og derfor skal vi nu beslutte i udvalget om en ekstra kapacitet i praksisklinikken er den rigtige løsning. Det skal vi drøfte og beslutte i næste uge," fortæller Karin Friis Bach (B) formand for Region Hovedstadens udvalg for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og fortsætter:

"Vi har gennem længere tid arbejdet på at få praktiserende læger til at nedsætte sig på Bornholm, og vi har gennem de seneste år iværksat en række tiltag og ordninger, som skal hjælpe med at tiltrække flere læger til øen. Vi nedsatte i 2016 i samarbejde med Bornholms Hospital en klinik som en midlertidig løsning for at tilbyde borgere i og omkring Rønne adgang til læge, og det, vi nu skal drøfte, er, om klinikken skal have den ledige kapacitet, som tilsyneladende er meget svær at besætte med en praktiserende læge".

Bornholm har manglet praktiserende læger igennem flere år, og Region Hovedstaden har gennem de seneste år slået en ledig lægekapacitet op, uden at der har været praktiserende læger, som har budt ind på kapaciteten. Klinikken i Rønne kan med en ændring i Sundhedsloven fortsætte som regionsklinik i fire år. Den længere tidshorisont giver flere muligheder for at udvikle klinikken og forhåbentlig gøre det lettere at tiltrække læger.

Efter den fireårige periode skal Praksisklinikken overdrages til en praktiserende læge indenfor en rimelig tidshorisont, hvis der er en læge, der ønsker dette.

Læs mere om den beslutningssag om lægedækning på Bornholm, som Udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen skal drøfte mandag d. 28. august via linket her​

 

For yderligere info

  • Kontakt pressevagten i Region Hovedstaden på 7020 9588 / presse@regionh.dk

  • Kontakt formand for Region Hovedstadens Udvalg for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, Karin Friis Bach (B) gennem pressevagten.​


Redaktør