Læger og sygeplejersker udgør den største personalestigning

Ny opgørelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet konkluderer, at Region Hovedstaden har haft en voldsom vækst i antallet af administrative medarbejdere. Opgørelsen bygger på en forældet opgørelsesmetode med store fejlkilder. I modsætning til den udbredte opfattelse, er det lægerne og sygeplejerskerne, der står for størstedelen af personalestigningen i Region Hovedstaden.
Vent...

Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelse kommer i et ministersvar til folketingsmedlem Kirsten Norman Andersen (SF), som spørger til udviklingen i antallet af administrative medarbejdere og deres funktion.
Se Økonomi- og Indenrigsministeriets ministersvar

Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelser bygger på en ældre opgørelsesmetode fra 2012, som Danske Regioner ved økonomiforhandlingerne i 2017 og Region Hovedstaden tidligere har kritiseret i blandt andet  marts 2017 og senest i juli 2018.

Problemerne i den ældre opgørelsesmetode er, at den ikke viser, hvad den enkelte medarbejdergruppe rent faktisk arbejder med og hvor. Desuden mangler opgørelsen hele medarbejdergrupper som fx portører, teknikere og rengøringspersonale. En anden stor fejlkilde i ministeriets opgørelse er, at der ikke er taget højde for sammenlægninger. Når Region Hovedstaden fx har flyttet administrative medarbejdere fra hospitaler og samlet dem i fælles enheder inden for IT, HR og Indkøb, for at undgå fx unødig dobbeltadministration, har det fremstået som en stigning i antallet af administrative medarbejdere. De ansatte laver de samme understøttende funktioner til det sundhedsfaglige personale, men sidder bare ikke ude på de enkelte hospitaler.

Læs brief fra juni 2018 om udviklingen i administrativt personale

Ny opgørelse over medarbejderne i Region Hovedstaden viser, hvor de ansatte arbejder og med hvad.

I og med at den gamle opgørelsesmetode ikke kunne vise personalets funktion eller placering har Region Hovedstaden derfor udviklet en ny og bedre opgørelsesmetode, som kan bruges i hele sundhedsvæsenet. Den opdeler og skelner mellem:

  • A: klassisk administration med styringsopgaver
  • B: støttefunktioner som eks. IT og teknik, kliniske assistenter, lægesekretærer
  • C: kernefunktioner, som læge, sygeplejersker, jordemødre i de kliniske enheder på hospitalet.

Den nye opgørelse fra Region Hovedstaden viser, at 65 % af alle medarbejdere arbejder med kerneopgaver, 33 % af medarbejderen arbejder i støttefunktioner og 2 % beskæftiger sig med rene administrative funktioner (forvaltning, styring og controlling).


Ny opgørelse.PNG


Læs brief: Hvem arbejder med hvad? 


Region Hovedstaden gennemfører løbende besparelser på administration 

I 2018 blev der indført en varig besparelse på 33 mio. kr. på administration og fra 2019 yderligere en varig besparelse på 20 mio. kr.  Udgangspunktet for de kommende år er, at der fortsat skal spares 20 mio. kr. hvert år.
 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor