Lærlinge skal matches med virksomheder

​Lige nu står ca. 3.000 unge på erhvervsuddannelserne uden praktikplads i Region Hovedstaden. Samtidig vil hver sjette virksomhed i Region Hovedstaden kunne skaffe plads til flere elever eller lærlinge

​Nye tal fra Region Hovedstadens Vækstbarometer viser, at især byggebranchen har svært ved at skaffe kompetent faglært arbejdskraft. Virksomhederne siger samtidig, at de kan skaffe plads til flere lærlinge, og det kan være en del af løsningen på at sikre flere kompetente faglærte fremover.

-Vi har med vores regionale praktikpladsenhed sat os for bordenden for at sikre, at virksomhederne fremover får de unge, de har brug for, og at flere unge får en praktikplads, siger Sophie Hæstorp Andersen (S), regionsrådsformand for Region Hovedstaden.

Unge og virksomheder skal matches

– Vi skal tænke på tværs af kommunegrænser, faggrænser og skoler. Regionale udfordringer kræver regionale løsninger. Derfor har vi nu gjort det muligt at matche virksomheder inden for byggebranchen med unge på jagt efter praktikplads på tværs af hele Sjælland, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Allerede nu oplever regionens virksomheder udfordringer med at finde kvalificerede faglærte medarbejdere, og det ser ikke ud til at blive nemmere i de kommende år, hvor der skal bygges supersygehuser og letbane.

Virksomhederne oplever både problemer med at rekruttere faglært og højtuddannet arbejdskraft. Ca. halvdelen af de rekrutterende virksomheder svarer i undersøgelsen, at de har problemer med at finde medarbejdere.

I bygge- og anlægsbranchen er det endnu sværere at finde de rigtige medarbejdere. Fire ud af fem af de virksomheder, der har haft problemer med at rekruttere faglærte, er inden for den branche.​

Virksomheder skal uddanne fremtidens håndværkere

-Det er afgørende for mig, at virksomhederne får de medarbejdere, de har brug for, ellers risikerer vi at sætte en stopper for væksten med tab af arbejdspladser til følge. Vi har mange store bygge- og anlægsprojekter i Greater Copenhagen. Virksomhederne kan være med til at uddanne fremtidens kompetente faglærte medarbejdere ved at give flere unge mulighed for at få en relevant praktikplads, siger regionsrådsformanden.

Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel med mere end 800 direktører for virksomheder i hovedstadsregionen. Undersøgelsen er gennemført for Region Hovedstaden og Vækstforum Hovedstaden i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Spørgsmålene er stillet i maj-juni 2015.

For yderligere oplysninger: 

Regionsrådsformand Sophis Hæstorp Andersen via Region Hovedstadens presseenhed på telefon 70 20 95 88​.


Redaktør