Lokal vaccinationsindsats på vej i Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden planlægger sammen med praktiserende læger en forstærket vaccinationsindsats, der i første omgang kommer til at bestå af en fremskudt vaccination i Frederikssundhallen den 15. april, hvor op imod 150 af de ældste og mest sårbare borgere i målgruppe 2, 3 og 7 bliver vaccineret.  Derudover kommer flere af kommunens praktiserende læger til at vaccinere i deres klinik i næste uge.

Vent...

"Vi har fokus på at få en høj vaccinationstilslutning i hele regionen, og derfor kan der være behov for en særlig indsats i nogle områder, hvor der er længere og en besværlig offentlig transport til et regionalt vaccinationscenter - eller det kan også være områder, hvor der er et særlig højt smittetryk," siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Som supplement til vaccination i de store vaccinationscentre og satellitter arbejder regionen derfor med 'nålestiksoperationer', hvor man laver en fremskudt vaccinationsindsats i lokalområder eller har en mere målrettet brug af vaccination hos de praktiserende læger.

Første skridt i den forstærkede indsats er en fremskudt vaccination i Frederikssunds Kommune torsdag den 15. april, hvor op imod 150 af de ældste og mest sårbare borgere i målgruppe 2, 3 og 7 bliver vaccineret i Frederikssundshallen.

Vaccination hos egen læge

Derudover har seks af de praktiserende læger i kommunen takket ja til et tilbud om at vaccinere i deres klinik. Det er blandt andet læger, der praktiserer i de mindre centrale områder af kommunen, hvor transporten netop er mere besværlig. Mere end 120 borgere kan forvente at blive kontaktet af deres læge med tilbud om vaccination i klinikken i næste uge. Der arbejdes på at få flere læger med i ordningen i de næste uger, så endnu flere borgere kan få deres coronavaccination hos egen læge.

"Jeg er meget glad for, at regionen har lyttet til vores bekymring, og at der nu bliver arbejdet på bedre muligheder for, at flere borgere kan få et lokalt tilbud om vaccine," siger borgmester i Frederikssund Kommune John Schmidt Andersen (V).

Udover fremskudt vaccinationsindsats, hjemmevaccination og vaccination hos nogle af de praktiserende læger, kører kommunen også borgere, der har svært ved at transportere sig, til særligt reserverede tider i Hillerød Vaccinationscenter. Med de forskellige vaccinationstiltag ventes de sårbare grupper at være færdigvaccinerede indenfor få uger.

Pressekontakt

  • Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) via Region Hovedstadens pressevagt på presse@regionh.dk
  • Borgmester John Schmidt Andersen (V) via pressekonsulent Steven Holst på  29 39 97 59/srhol@frederikssund.dk
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor