Mange mennesker med senfølger efter tarmkræft har fået hjælp

​Siden senfølgeklinik blev etableret har næsten 700 patienter modtaget tilbud om screening for at afklare behov for udredning og behandling for senfølger efter kræftsygdom i tarmen. 

Vent...

​I Region Hovedstaden varetages patienternes senfølger efter kræft overvejende på den afdeling, hvor patienten er eller har været i behandling for deres kræftsygdom. På afdelingerne findes der personale, der har specialiseret sig i at behandle de specifikke kræftsygdomme og de senfølger, som kræftsygdommen kan medføre. 

Hospitalsafdelingerne henviser alt efter de konkrete senfølger patienten til den relevante hospitalsafdeling. Hvis patientens behov bør varetages i patientens egen kommune eller hos patientens praktiserende læge, henviser hospitalsafdelingen patienten videre til de relevante tilbud. 

Det blev dog med budget 2021 for Region Hovedstaden besluttet at etablere en klinik for senfølger efter behandling mod tyk- og endetarmskræft på Herlev og Gentofte Hospital. Efterfølgende har politikerne i Region Hovedstaden afsat midler til at videreføre klinikken permanent. På klinikken udføres der screening af patienter, som er blevet behandlet for kræft i tyktarm, endetarm eller endetarmsåbningen. Her afklares det, om der er behov for et tilbud om udredning og behandling af senfølger.

Sundhedsudvalget fik på deres møde 1. november en status på klinikken og den viser, at siden etableringen af klinikken har i alt 956 patienter fået tilbud om screening. Klinikken har fået en tilbagemelding fra i alt 807 ud af de 956 patienter, hvoraf 688 patienter (85 %) har modtaget tilbuddet om behovsscreening.

Historier om senfølger gør indtryk

Formand for Sundhedsudvalget Christoffer Buster Reinhardt (C) har tidligere besøgt senfølgeklinikken og talt med patienter.

"Deres historier gjorde et stærkt indtryk, for ikke nok med sygdommen, så kan senfølgerne vende op og ned på tilværelsen og påvirke deres livskvalitet. Politisk har vi i Region Hovedstaden stort fokus på overholdelse af udredning og behandling, men det er også vigtigt, at mennesker bliver hjulpet godt tilbage til hverdagen, når de har været alvorligt syge og oplever senfølger," siger Christoffer Buster Reinhardt (C).

For sundhedsudvalgsformanden er det vigtigt at helbrede mennesker for kræft, men det er også vigtigt at få et godt liv bagefter.

"Jeg glæder mig over hvert eneste menneske, der har fået hjælp på klinikken. Og måske kunne det give mening at etablere deciderede klinikker på andre kræftområder og andre behandlinger med senfølger, men i en skarp prioritering så kommer vi først og fremmest til at vægte, at vi har kapacitet til at stille diagnose og behandle selve kræftsygdommen indenfor de lovbestemte ventetider og anbefalede tider for forløb. Og afdelingerne tilbyder jo allerede specialiserede tilbud til behandling af senfølger," siger Christoffer Buster Reinhardt.

Fakta – baggrund senfølgeklinikken

 • Der blev med midler fra budget 2022 og fra budget 2023 (i alt 2,5 mio. kr. årligt fra 2023) afsat midler til at videreføre klinikken for senfølger efter kræftbehandling i tyk- eller endetarmen på Herlev og Gentofte Hospital (Herlev-matriklen) og udvide den til at være regionsdækkende.
 • Udvidelsen med en regionsdækkende skulle indebære, at klinikken ville etablere en funktion for specialiseret senfølgebehandling, som tilbydes til alle regionens patienter med tyk- og endetarmskræft.
 • I forlængelse heraf ville afdelingen oprette et videns- og kompetencecenter, som blandt andet skal tilbyde undervisning og kurser med henblik på kompetenceudvikling af sygeplejersker og læger.
 • Derudover ville den daværende struktur omkring MDT-konferencer blive udvidet til at omfatte patienter fra hele regionen.

De typiske senfølger for patientgruppen 

 • Tarmgener
 • Urinvejsgener
 • Psykosociale gener samt træthed
 • Seksuel dysfunktion
 • Smerter og neuropatiske smerter
 • Stomi-relaterede gener
 • Gynækologiske gener
 • Hudgener

Hos de patienter, der behandles i klinikken, har langt størstedelen tarmproblemer. Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor