Markant stigning i erhvervssamarbejde i Region Hovedstaden


Regional innovationsstrategi har givet pote.

Renere vand og hospitalssenge

Rensning af spildevand for sundhedsskadelige lægemidler, hospitalssenge der er lettere at rengøre og sansefødestuer indrettet med dynamisk farvet lys, beroligende lyd og levende billeder.

Erhvervssamarbejde for 250 millioner kroner

Det er blot tre af 63 igangværende projekter, som Region Hovedstaden arbejder sammen med over 100 private virksomheder om. Siden Region Hovedstadens i 2009 satte fokus på innovation ved at etablere et såkaldt Center for Sundhedsinnovation, er antallet af projekter mere end tredoblet, så der nu i alt er offentlig-private innovationssamarbejder (OPI) for op imod 250 millioner kroner.

OPI løser både problemer og skaber job

Det glæder Lars Gaardhøj (S), formand for Region Hovedstadens Klima- og grøn vækstudvalget:

- Som en stor arbejdsplads ser vi det som vores pligt at indgå i innovative partnerskaber. På den måde løser vi konkrete problemer for borgerne og personalet samtidig med, at vi skaber job og øger landets eksportmuligheder, siger Lars Gaardhøj.

Især sundhedsområdet danner grobund for samarbejde

Størstedelen af projekterne foregår i sundhedsvæsenet, men også på miljøområdet og i regionens igangværende hospitalsbyggerier spirer samarbejdslysten. Og der er nye projekter i støbeskeen, fortæller Lars Gaardhøj:

Nyt videncenter og take-out til kræftpatienter på vej 

- I vores 2014 budget har vi også sat penge af til et Videnscenter for Hjælpemidler til mennesker med handicap, som skal samarbejde med universiteter og private virksomheder. Og vi vil med base på Herlev Hospital udarbejde et servicekoncept med udbringning af mad til kræftpatienter.

Ny handlingsplan vedtages på årets sidste regionsrådsmøde

Regionsrådet i Region Hovedstaden skal den 17. december tage stilling til en handlingsplan for 2014 og 2015, der skal konkretisere ambitionerne i regionens innovationspolitik, som blev vedtaget for et år siden.

Ledere og medarbejdere skal spotte oplagte OPI'er

En af målsætningerne er at inspirere regionens ledere og medarbejdere til i højere grad at have øje for, hvordan endnu flere gode idéer fra afdelingen med hjælp fra private virksomheder kan omsættes til konkrete tiltag til gavn for patienter og pårørende.

Yderligere oplysninger hos:

 • Lars Gaardhøj (A), formand for Miljø- og grøn vækstudvalget, mobil: 28 92 25 98.
 • Andre medlemmer af Miljø- og grøn vækstudvalget:

  Lise Rask (A) – mobil: 2674 7307
  Abbas Razvi (B) – mobil: 2689 9482
  Ole Søbæk (C) – mobil: 5115 5001et
  Ellen Thrane (F) – mobil: 2627 8329
  Henrik Thorup (O) – tlf: 3976 0489
  Bent Larsen (V) – mobil: 2535 2424
  Per Roswall (V) – tlf: 4831 8987
  Susanne Langer (Ø) – mobil: 2464 7311

 • Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88
Redaktør