Medarbejderne har knoklet og skabt økonomisk råderum

​Politikerne i Region Hovedstaden har besluttet at sætte penge af til udredning i psykiatrien, hjerte- og lungesyge, fødsler, blodpropper i hjernen og brystkræftscreening.

Vent...

Efter en kæmpe indsats fra medarbejderne på regionens hospitaler er der opstået et økonomisk råderum, som regionens budgetforligskreds 2018 på et møde 3. april kunne prioritere til blandt andet mennesker med livstruende sygdomme.

Sundhedsplatformen har det seneste halvandet år medført massive problemer med at registrere behandlingerne, og i efteråret 2017 så Region Hovedstaden på grund af manglende afregning fra staten og andre regioner frem til en økonomisk udfordring på 730 mio. kroner. Det tal er nu gnavet ned til det halve, så regionen kan afslutte 2017-regnskabet med manglende indtægter for 360 mio. kr.

 

Højere aktivitet – trods nyt gigantisk it-projekt

Hospitalerne har ovenikøbet haft højere aktivitet i 2017 end i 2016 – selvom de indførte Sundhedsplatformen. Det er en højere aktivitet end nogensinde tidligere i et år med indførelse af et gigantisk it-projekt. Når Region Hovedstaden ikke opnår den fulde aktivitetspulje skyldes det statens krav om, at medarbejderne skal løbe to procent stærkere – det såkaldte produktivitetskrav.

 

Økonomiske konsekvenser af mindreaktivitet 2017

(mio. kr.)

Forventning ved 4. ØR 2017

 

Aktuel forventningForbedring
Statslig aktivitetspulje-430-130300
Indtægter (udenregionale ptt.)-300-23070
I alt- 730- 360 370

De manglende indtægter i 2017 har politikerne løbende afsat penge til, så det er dækket ind.


Læs også: Registrering af kræftforløb oppe på samme niveau som før Sundhedsplatformen


"Takket være nogle fantastiske medarbejdere ude på afdelingerne og i administrationen er der blevet knoklet med at få registreringerne på plads. Samtidig har vi i regionsrådet truffet nogle kloge beslutninger, der betyder, at vi har polstret os til at kunne afslutte 2017-regnskabet uden at skulle ud og skære. Tværtimod er der plads til at forbedre behandlingen af bl.a. alvorligt syge børn," siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Regionens budgetforligskreds 2018, der består af samtlige partier, har afsat i alt 45 mio. kroner til følgende udvidelser af kapacitet:

  • Akut behandling for børn og voksne med hjerte- og lungesvigt på Rigshospitalet (ECMO)  – 20 mio. kr.
  • Udvidelse af antallet af kirurgiske indgreb af blodprop i hjernen (Trombektomi)  – 10 mio. kr.
  • Udvidelse af brystkræftscreening – 5 mio. kr.
  • Øget kapacitet til stigende antal fødsler – 10 mio. kr.
  • Flere psykologer til nedbringelse af ventetiden i psykiatrien – 4 mio. kr.

 

"Der er lagt særligt vægt på behandling af mennesker med livstruende sygdomme – bl.a. vil flere få tilbudt behandling for blodprop i hjernen. Ny forskning viser, at det nytter at behandle blodpropper helt op til 24 timer, efter patienten har fået en blodprop. Hidtil har man troet, at seks timer var grænsen, og det betyder, at der skal sættes midler af til at behandle flere," fortæller formand for Sundhedsudvalget Christoffer Buster Reinhardt (C).

 

Samtidig blev der afsat 30 mio. kr. til renovering:

  • Samling af neurologiske funktioner på Rigshospitalets to matrikler: 10 mio. kr.
  • Renovering af facader, overflader og patientnære områder på hospitalerne: op til 15 mio. kr.
  • Udskiftning af alarmsystemer i Region Hovedstadens Psykiatri: 5 mio. kr.

Fakta

  • 1. økonomirapport behandles på forretningsudvalgsmødet den 10. april 2018 og regionsrådet den 17. april 2018.

Yderligere info:

  • Sophie Hæstorp Andersen (S), regionrådsformand – via Region Hovedstadens pressevagt på 7020 9588 eller presse@regionh.dk
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor