Hæstorp: ”Vi skylder de pårørende stor tak”

​Den tværgående analysegruppe af meningit har lavet handlingsplaner til hurtigere diagnostik af meningitis og meningokoksygdom. Regionsrådsformanden takker de pårørende.

”Vi skylder alle deltagerne – men især de pårørende stor tak for at have deltaget i analysearbejdet – deres bidrag om de konkrete forløb har i den grad kvalificeret analysen og bidraget til at styrke regionens handlingsplaner,” siger regionrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), efter at Region Hovedstadens tværgående patientsikkerhedsanalyse omkring diagnosticeringen af meningitis og meningokoksygdom er landet med de første resultater.

Der har de seneste år har været flere dødsfald som følge af meningitis og meningokoksygdom i Region Hovedstaden. Og derfor ønskede Region Hovedstaden at undersøge, hvordan vi kan sikre hurtig  diagnostik. Analysen har også beskæftiget sig med, hvordan læring fra utilsigtede hændelser bedst muligt understøttes. 

Analysen tog udgangspunkt i alle utilsigtede hændelser, der omhandler meningokoksygdom og meningitis fra de seneste to år, og for at sikre at man kom hele vejen rundt om forbedringsmulighederne, var teamet bredt sammensat med pårørende, specialister fra forskelige relevante specialer og eksterne parter. 
Der har været afholdt tre møder med udpegning af problemområder, indsatsmål og udarbejdelse af otte handlingsplaner, som nu skal i høring. 

Jonas Egebart, der er formand for den tværgående patientsikkerhedsanalyse er glad for, at alle deltagerne står bag handleplanerne: ”Det har været en god og udbytterig analyseproces, hvor vi er kommet frem til handlingsplaner, som vi samstemmigt mener, vil betyde hurtigere diagnostik af meningitis og meningokoksygdom”. Redaktør