​​

Mere forureningen på Collstropgrunden end først antaget

​Nye og omfattende undersøgelser på Collstropgrunden viser, at arsenforureningen bag hegnet på grunden er langt større, end tidligere undersøgelser har vist. Undersøgelserne viser også, at forureningen ikke er spredt nedad i jorden til det underliggende grundvand.

​De midler, Region Hovedstaden har fået fra staten til generationsforureningerne, har gjort det muligt at gennemføre nye undersøgelser af forureningen på Collstropgrunden i Hillerød. 

Grunden, der er udpeget som en af Danmarks 10 generationsforureninger, er indhegnet og uden adgang for offentligheden. De nye undersøgelser skal gøre det muligt at vælge de rette løsninger for håndtering af forureningen på grunden.

Der er lavet mere end 400 boringer på grunden, og mere end 4000 jordprøver er blevet analyseret. Undersøgelserne har kostet omkring 6 mio. kr. og er langt mere omfattende end tidligere undersøgelser. De viser, at der ligger tættere på 105 tons arsen på Collstropgrunden, frem for de 35 tons, som tidligere var vurderingen. 

Undersøgelserne viser også, at forureningen kun bevæger sig meget langsomt ned gennem jordlagene. Selvom forureningen er mere end 50 år gammel, har den ikke spredt sig til et underliggende grundvandsmagasin, hvorfra der ellers er risiko for, at den kunne bevæge sig videre mod Esrum Sø.

”Forureningen på Collstropgrunden har vist sig at være voldsomt stor og fordelt ud over hele den seks hektar store indhegnede grund.  Den gode nyhed er, at forureningen ikke har spredt sig særlig langt nedad i jorden. Og derfor holder vi fast i den plan, vi har for håndtering af forureningen, siger miljøchef Charlotte Schleiter fra Region Hovedstaden.

Forureningen inddæmmes

På kort sigt går regionens plan ud på at holde forureningen inde på grunden. Der er fundet en mindre spredning af arsen til de nærliggende grøfter udenfor den indhegnede Collstropgrund. Næste år planlægger regionen at oprense grøfterne og etablere en barriere, som skal forhindre yderligere spredning.

På den lange bane forventer Region Hovedstaden, at den mest bæredygtige og økonomiske løsning vil være at lade hovedparten af forureningen blive på grunden og håndtere den der. Hvis forureningen skulle graves bort, ville det blive både miljøbelastende og dyrt, da der er tale om meget store jordmængder, som ville skulle køres bort i lastbiler, blot for efterfølgende at blive behandlet et andet sted. 

Derfor forsøger regionen i stedet at finde en metode, hvor forureningen bindes til naturligt forekommende mineraler i jorden. 

”Det findes der ikke en løsning til i dag, så det samarbejder regionen lige nu med danske og udenlandske forskere om at udvikle. At der har vist sig at være, så meget arsen inde på Collstropgrunden, kan betyde at håndteringen kan blive meget dyr og besværlig, men det er endnu for tidligt at sige med sikkerhed,” siger miljøchef Charlotte Schleiter. 

Forureningen på Collstropgrunden stammer fra de tungmetaller, som virksomheden Collstrop benyttede til imprægnering af telefonpæle og elmaster på grunden i perioden fra 1936 til 1976. 


For mere information: Region Hovedstadens presseenhed 7020 9588Redaktør