Mere tilfredshed med akutmodtagelserne

Ny undersøgelse viser stigende tilfredshed med akutmodtagelserne i Region Hovedstaden

Flere oplever, at ventetiden er acceptabel, at informationen er blevet bedre og at besøget alt i alt er tilfredsstillende på Region Hovedstadens akutmodtagelser, viser ny undersøgelse, hvor 2.184 patienter i Region Hovedstaden har svaret på et spørgeskema om deres oplevelse af besøget i en akutmodtagelse eller akutklinik.

Den stigende tilfredshed glæder projektleder Nikoline Ridder Christensen fra Region Hovedstaden, som siden 2013 har stået i spidsen for projektet Ventet & Velkommen, der har til formål at skabe bedre rammer og information for patienter, pårørende og medarbejdere på hospitaler og akutmodtagelserne. 

"Vi har siden 2013 arbejdet målrettet på at forbedre tilfredsheden for patienter og pårørende på vores hospitaler. Det har handlet om helt grundlæggende ting, som at gøre det nemmere at finde vej på hospitalerne, at tilbyde folk et ordentligt venteværelse at vente i, og at give bedre information om ventetid undervejs. Vi har haft særligt fokus på akutmodtagelserne, fordi patienterne her kommer uforberedt og derfor har særligt brug for god kommunikation og service," siger Nikoline Ridder Christensen.

Ventetiden er blevet mere acceptabel

Særligt når det kommer til ventetiden, oplever patienter i akutmodtagelserne forbedringer. Fra 2016 til 2017 er andelen af patienter, der oplever, at ventetiden fra ankomst til undersøgelse er acceptabel, steget fra 64 til 71 procent.

"Det er rigtig glædeligt, at vi nu kan se en større tilfredshed med ventetiderne i akutmodtagelserne. Ventetider kan ikke undgås, for patienterne skal tilses efter behov, og alle dage er jo ikke ens. Men vi har arbejdet med, at patienterne får bedre information og løbende får en mellemtid i forhold til ventetiden, og det ser nu ud til, at folk oplever en forbedring", siger regionrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).   

Informationen er blevet bedre

Også tilfredsheden med informationen i akutmodtagelsen er steget. I undersøgelsen bliver der spurgt ind til, om den løbende information om det, der skal foregå under besøget, er god nok, og hvorvidt der er tilstrækkelig information om udvikling i ventetid fra ankomst til undersøgelse. Især når det handler om informationen om udviklingen i ventetid er tilfredsheden steget markant med 10 procentpoint, selvom det er information, der kan være svær at give, da akutmodtagelserne løbende modtager borgere, der skal behandles efter behov.  

På Nordsjællands Hospital har man blandt andet indført en ordning, hvor man ikke behøver at blive og vente i venteværelset. Man får derimod en sms, når det er ved at være ens tur. På Bispebjerg og Herlev Hospital har man arbejdet med såkaldte "venterums-sygeplejersker", der løbende giver patienterne en mellemtid og fortæller om, hvor de skal hen og hvem det er, der skal tilse dem.

Plads til forbedring

Selvom undersøgelsen viser fremgang, er der stadig plads til forbedringer. Ud af 21 spørgsmål, er der tre spørgsmål, hvor patienternes tilfredshed i Region Hovedstaden ligger under landsgennemsnittet for akutmodtagelsernes vedkommende. Det drejer sig om, hvorvidt der er "tydelig skiltning til akutmodtagelsen", "ventetid fra ankomst til undersøgelse" og "tilstrækkelig information om udviklingen i ventetid". Region Hovedstaden er ved at lave en analyse af patienternes oplevelser i akutmodtagelserne, så vi fremadrettet kan gøre patienternes oplevelse endnu bedre.  

Fakta

  • Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser (LUP Akutmodtagelse) gennemføres årligt, og undersøgelsen inkluderer akut ambulante, somatiske patienter, der har haft et besøg i en akutmodtagelse eller akutklinik (skadestue) i perioden 23. august til 12. september 2017.  
  • 68 % af patienterne i akutmodtagelserne og 75 % af patienterne i akutklinikkerne er i høj grad eller i meget høj grad tilfredse med deres besøg, mens 12 % af patienterne i akutmodtagelserne og 10 % af patienterne i akutklinikkerne slet ikke eller i ringe grad er tilfredse med besøget.
  • Region Hovedstaden har seks akutmodtagelser (inkl. Rigshospitalets Traumecenter) og seks akutklinikker.
  • Undersøgelsen er gennemført af Kompetencecenter for Patientoplevelser på vegne af de fem danske regioner.
  • Læs den nationale rapport samt resultater på regions-, hospitals- og akutmodtagelsesniveau.

Kontakt

  • Regionsrådsformand i Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen (S) via regionens pressevagt 70209588


Redaktør