Minister: Kommuner skal ikke betale for nyt akutsystem


Det glæder Region Hovedstaden, at sundhedsministeren nu vil finde en hurtig løsning på finansieringen af regionens kommende akutsystem.
Indviklede beregningsmetoder kommer ikke til at føre til, at kommunerne skal betale ekstra for Region Hovedstadens kommende akutsystem, der samler alle akuttilbud under én hat og indfører en fælles indgang for borgerne.

Regnemetode skal ikke forhindre et bedre akutsystem

”Vi har hele tiden ment, at kommunerne skulle holdes skadesløse for, at vi foretager en organisatorisk omlægning. Vores kommende akutsystem er både billigere og bedre end det nuværende, så det ville være galimatias at lade en bestemt regnemetode være til hinder for at gennemføre det. Nu kommer der med sikkerhed en løsning for 2014, hvor systemet træder i kræft, siger Vibeke Storm Rasmussen (S), regionsrådsformand i Region Hovedstaden.


Ministeren finder en løsning

Ministeren skriver således i et brev til regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen, at hun har sat sit embedsapparat i gang med at finde en løsning, så kommunerne ikke kommer til at betale ekstra for indførelsen af det nye akutsystem.

Akuttilbud samles under én hat

Finansieringsspørgsmålet blev aktuelt, fordi Region Hovedstaden fra 1. januar 2014 samler alle akuttilbud under én hat, så man uden for egen læges lukketid kun skal ringe ét sted, nemlig akuttelefonen 1813. Når en borger i dag bliver syg og skal have vagtlægebehandling, skal kommunen betale 10 procent af behandlingen. Hvis borgeren modtager behandling på et hospital, skal kommunen betale 34 procent af behandlingen, dog begrænset af et loft over udgifterne for kommunen.

Kommunerne stod til at betale ekstra

Med hovedstadsregionens nye akutsystem bliver den nuværende vagtlægeordnings opgaver integreret på hospitalerne, og kommunerne stod derfor til at skulle betale 34 procent af borgernes behandling, når vagtlægerne tilser patienter. Det er den utilsigtede konsekvens, som Sundhedsministeriet nu adresserer.

Læs mere om Region Hovedstadens nye akutsystem her:


Yderligere oplysninger hos

  • Vibeke Storm Rasmussen, regionsrådsformand i Region Hovedstaden, tlf. 43 64 25 21
  • Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88


Redaktør