​​

Neurologisk afdeling på Herlev Hospital har regionens bedste ledere


Region Hovedstadens lederpris 2014 gik til ledende overlæge Jesper Erdal og ledende oversygeplejerske Merethe Ørtoft Rasmussen.

Arbejder patientfokuseret, uddannelsesmæssigt og personalepolitisk

Overlæge Jesper Erdal og ledende oversygeplejerske Merethe Ørtoft Rasmussen blev kåret med følgende begrundelse:

”Jesper Erdal og Merethe Ørtoft Rasmussen arbejder målrettet fagligt, patientfokuseret, uddannelsesmæssigt og personalepolitisk og skaber herigennem særdeles flotte resultater, der er bemærket både internt på Herlev Hospital og i Region Hovedstaden”

”De to arbejder bl.a. systematisk med feedback fra patienter og pårørende. Medarbejderne har fået uddelegeret ansvar, som fremmer helhedsorientering, ligesom der arbejdes med høj grad af medarbejderinvolvering i forbindelse med nyt optageområde og deraf følgende organisering og samarbejde.”

Glade og beærede

Det var et par glade vindere, der modtog prisen: ”Vi er utroligt glade og beærede over at være blevet indstillet af vores medarbejdere og direktionen på Herlev Hospital. Og at vi blandt så mange dygtige ledere i regionen tilmed vinder lederprisen – det er vi pavestolte over."

"Vi ser det som en stor anerkendelse af indsatsen og de resultater, vi, vores ledergruppe og medarbejdere har opnået”

Brug for gode ledere

Regionsdirektør Hjalte Aaberg siger:

”Vi har nogle ambitiøse målsætninger, som forudsætter, at vi har engagerede og dygtige ledere, der kan sætte retning i hverdagen. Og Jesper og Merethe er gode eksempler på ledere, der formår det samtidig med, at de inddrager medarbejdere, sikrer god videndeling, og har stort fokus på faglighed.”

Kriterier for prisen

Region Hovedstadens lederpris gives til den leder eller det ledelsesteam, der har leveret en ekstraordinær ledelsesindsats. Indsatsen skal have gjort en forskel for patienter og/eller borgere og være kendetegnet ved:

  • Åbenhed
  • Tillid
  • Helhedssyn
  • Professionalisme
  • Patient/brugertilfredshed

Hvad er præmien?

Vinderen af lederprisen modtager 50.000 kr., mens de øvrige nominerede hver modtager 25.000 kr. Præmien skal bruges på udvikling af afdelingen/afsnittet.

Redaktør