Ni ud af ti patienter er tilfredse i Region Hovedstaden


Langt størstedelen af patienter har et godt samlet indtryk af deres behandling på Region Hovedstadens hospitaler. Dét gælder også blandt de kvinder, der har født, hvis oplevelser er blevet undersøgt for første gang på landsplan.

Hvert år spørges danske patienter til, hvordan de har oplevet deres møde med hospitalsvæsnet. Det sker i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP).

I Region Hovedstaden er det overordnede billede det samme som sidste år: Ni ud af ti patienter har et godt samlet indtryk af deres indlæggelse eller besøg i et ambulatorium, mens endnu flere vurderer, at deres samlede undersøgelses- eller behandlingsforløb er godt tilrettelagt.

- Det er glædeligt at erfare, at den positive udvikling fra 2011 er videreført, og at patienternes samlede indtryk af deres behandling stadig er enten godt eller endog meget godt. Fastholdelsen af de positive resultater viser, at Region Hovedstaden fortsat har fokus på arbejdet med den patientoplevede kvalitet. Dét er yderst positivt, selv om vi altid kan blive bedre, siger regionsdirektør Hjalte Aaberg.

Blandt de områder, hvor Region Hovedstaden scorer lavt, er, at en fjerdedel af patienterne ikke oplever at have fået en kontaktperson, mens en tredjedel kritiserer personalets måde at håndtere, hvis der er sket en fejl.


Første undersøgelse af fødselsoplevelser


For første gang er kvinders oplevelser i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel hos praktiserende læger, på landets fødesteder og i overgangen til sundhedsplejen også blevet undersøgt.

I Region Hovedstaden giver 92 % af de over 2.000 kvinder, der har besvaret spørgeskemaet, en positiv vurdering af deres samlede fødselsoplevelse. Særlig positivt opleves hospitalspersonalets formidling af nakkefoldsscanningen samt den støtte, kvinderne har fået fra jordemoderen under fødslen.

- Jeg kan med glæde konstatere, at ni ud af ti kvinder i Region Hovedstaden har en positiv vurdering af deres samlede fødselsoplevelse. På trods af, at kvinderne generelt er positive, afslører under-søgelsen også, at der er områder, hvor vi kan blive bedre, siger Hjalte Aaberg.

Det største forbedringspotentiale ligger i, at flere kvinder skal opleve at få den hjælp til amning på sygehuset, de har behov for samt mere information fra og kontakt til personalet.


Spreder de gode eksempler


Vejen mod endnu bedre resultater går bl.a. igennem at synliggøre og lære af de afdelinger, der gør det rigtig godt. Derfor afholder regionen et inspirationsseminar 2. maj, hvor seks afdelinger præsenterer deres erfaringer med patienttilfredshed.


Fakta om den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i 2012

  • Rapporten ’Patienters oplevelser i Region Hovedstaden’ er den regionale del af den landsdæk-kende patientundersøgelse i 2012.
  • I Region Hovedstaden har 35.000 patienter fra 85 hospitalsafdelinger og 109 ambulatorier vurderet deres oplevelser i sundhedsvæsenet på omkring 40 forskellige parametre.
  • Rapporten er udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser.
Redaktør