Nøglen til en vellykket opgradering

​Når alle hospitaler i Region Hovedstaden og Region Sjælland d. 2. februar 2019 tager den nye version af Sundhedsplatformen og Landspatientregistret i brug, sker det på baggrund af en grundig forberedelse – og SP-nøglepersonerne, dvs. superbrugerne, spiller en særlig rolle. I denne uge (uge 50 2018) bliver de uddannet.

Vent...
SP-nøglepersonerne (superbrugerne) har en hovedrolle, når alle hospitaler i Region Hovedstaden og Region Sjælland tager den nye version af Sundhedsplatformen (SP2018) og Landspatientregistret (LPR3) i brug. 

De skal klæde deres kolleger på til at til at anvende LPR3 og SP2018 og håndtere de forandringer, der følger med. Og i denne uge (uge 50) sidder de på skolebænken, så de er klar til at undervise kollegerne i uge 2-5.

- SP-nøglepersonerne kommer til at varetage uddannelsen af deres kolleger, og det vil ske med afsæt i den enkelte afdeling og det enkelte speciale. Kliniknær uddannelse har været et stort ønske fra hospitalerne, og det er der lagt vægt på i forberedelsen til opgraderingen. 

- SP-nøglepersonerne er dermed helt centrale, når det gælder en vellykket opgradering, fastslår Anne Jastrup, hospitalsdirektør på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og formand for styregruppen for opgraderingen.

Nye arbejdsgange kræver uddannelse

Både SP2018 og LPR3 vil resultere i forandringer, men ikke mindst LPR3 vil betyde ændrede arbejdsgange for især lægesekretærer og i nogen grad for læger og sygeplejersker. Alle skal således arbejde på en ny måde efter d. 2. februar 2019 og indarbejde nye, komplekse arbejdsgange.

- Vi skal fra starten indarbejde de rigtige arbejdsgange. Derfor er det afgørende, at alle medarbejdere får den tiltænkte uddannelse, og at afdelingerne afsætter den nødvendige tid – ikke mindst til SP-nøglepersonernes egen forberedelse og deres uddannelsesaktiviteter for kollegerne. 

- SP-nøglepersonerne skal klædes ordentligt på, så de kan klæde deres kolleger på. Uddannelsesopgaven skal prioriteres i tiden frem til opgraderingen, både af ledere og medarbejdere, siger Anne Jastrup.

SP-nøglepersonernes uddannelse

Selve undervisningen af SP-nøglepersonerne finder sted i denne uge, og i de efterfølgende uger skal de forberede undervisningen af de øvrige medarbejdere. 

Undervisningen består af e-læring, auditorieundervisning og selvstudie til forberedelse af uddannelsen af kollegerne – og for lægesekretærernes vedkommende også klasserumsundervisning med øvelser. 

Læger skal bruge ca. 18 timer på egen uddannelse, og fire timer på at undervise kollegerne. Sygeplejersker skal bruge ca. 12 timer på egen uddannelse og fire timer på undervisning af kollegerne. 

Lægesekretærer skal bruge ca. 28 timer på egen uddannelse. Deres undervisning af kollegerne er sat til ca. 10 timer. Mange SP-nøglepersoner har desuden gennemført et frivilligt kursus i undervisningsteknik. 

- SP-nøglepersonernes uddannelse er planlagt med den klare målsætning om at ruste dem bedst muligt til den opgave, de står overfor. Men det kræver samtidig, at vi som ledere bakker op om og skaber rammerne for en vellykket uddannelsesindsats, siger Anne Jastrup.

Uddannelsen af medarbejderne

I uge 2-5 skal alle øvrige medarbejdere uddannes. SP-nøglepersonerne tilrettelægger undervisningen med specifikt afsæt i det pågældende speciale. Læger skal afsætte mellem syv og otte timer til øvelser, selvstudie og oplæg fra deres SP-nøgleperson, og sygeplejersker skal bruge ca. syv timer.

Lægesekretærer skal afsætte ca. 25 timer til deres uddannelse, som til forskel fra læger og sygeplejersker også indebærer klasserumsundervisning. For alle faggrupper gælder det, at undervisningen er en blanding af plenumundervisning, selvstudie samt øvelser i træningsmiljøet med støtte fra en SP-nøgleperson.

Derudover skal alle faggrupper tage et e-læringskursus i den nye SP-kontaktmodel, som definerer, hvordan patientens forløb og ydelser skal registreres. Kurset er for læger og sygeplejersker af et kvarters varighed og for lægesekretærer en time. 

Læs mere


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor