Nu skal der ryddes op i besværlige arbejdsgange

Region Hovedstaden giver penge til projekt, der skal give de ansatte mulighed for at pege på procedurer og registreringer, der kan gøres smartere

​Det handler om at få bedre styr på det, vi alle sammen gør til daglig i vores job. De små hverdagsarbejdsgange, hvor man sikkert kan gøre det enklere eller lidt lettere. Her kan der være tid at hente, som kan bruges på andre arbejdsopgaver. 

Sådan er det også på hospitalerne i Region Hovedstaden, hvor et nyt projekt forhåbentligt skal komme både ansatte og patienter til gode i form af større arbejdsglæde, mere mening i arbejdsgangene og mere tid til patienterne. 

1.9 mio. kroner afsat​

Regionsrådet har på sit sidste møde besluttet at sætte et afbureaukratiseringsprojekt i gang i Region Hovedstaden, hvortil der gives 1,9 mio. kroner. 

- De ansatte på hospitalerne og i vores psykiatri er dem, der bedst ved, hvor man kan spare værdifuld tid på arbejdsgange og processer. Det er derfor guld værd, når de i et projekt som dette vil kunne fungere som eksperter i de faktiske forhold på afdelingerne. 

- Den sparede tid vil forhåbentlig komme patienterne til gode og i sidste ende frigive mere tid til dem, forklarer formand for IT- og Afbureaukratiseringsudvalget i Region Hovedstaden, Lise Müller (SF).

Måden at sende lægebreve på

​I IT- og afbureaukratiseringsudvalget har man kigget nærmere på andre lignende projekter, hvor man har arbejdet med at spare tid og arbejdsgange for at lære af dem. 

F.eks. har man i en af gennembrudsklinikkerne på Hjertecentret på Rigshospitalet ændret i måden, man sendte lægebreve til patientens egen læge, hvilket gav et meget mere præcist og hurtigere overblik over aktiviteten og den tilhørende økonomi. Resultatet blev, at der nu bliver brugt langt færre ressourcer på opfølgning, og målopfyldelsen for rettidige afsendte lægebreve endte på tæt på 100 procent.

Fakta:

  • Projektet skal tilbydes afdelinger på alle hospitaler, der har særlig interesse for emnet. Sigtet er, at alle hospitaler bliver en del af projektet.

  • Når personalet på en afdeling er kommet med forslag til forenklinger, bringes disse op til administrativt niveau, som kan anbefale ændringen over for fx hospitalsledelse, regionsledelse eller ministeren. 

  • Forslagene kan vedrøre en enkelt afdeling, men de kan også gå på tværs af afdelinger og hospitaler og de kan vedrøre overgange til kommunerne.

  • Lokale arbejdsgange kan håndteres på hospitalet, mens alt det, der vedrører regionale og nationale krav kan bringes op i styregruppen, som så tager stilling til, om man må ophøre eller ændre på arbejdsgangen. 

​Yderligere oplysninger: 


  • Lise Müller (SF), formand for IT- og afbureaukratiseringsudvalget i Region Hovedstaden, mobil: 28 96 40 30.

  • Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88.

Redaktør