Ny aftale om udvikling af kunstig intelligens i sundhedsvæsenet

Politikerne i Region Hovedstaden har netop vedtaget en rammeaftale med IBM omkring udvikling af kunstig intelligens til sundhedsvæsenet. Aftalen afsætter en økonomisk ramme på 30 mio. kr. fordelt over fem år til at finansiere samarbejdsprojekter om kunstig intelligens.Region Hovedstaden omfavner fremtidens teknologi og sætter sig med det nye samarbejde helt ind i maskinrummet for at udvikle løsninger med kunstig intelligens, som kan komme patienterne til gavn.

”Vi skal ikke frygte teknologien og brugen af kunstig intelligens. Tværtimod vil det på sigt være med til at frigøre ressourcer og dermed indfri ambitionen om et menneskeligt sundhedsvæsen. Computere og robotter kan ikke erstatte læger og sygeplejesker, men de kan bidrage med ekstra viden, hurtighed og kompetencer, som kan understøtte det arbejde som udføres på hospitalerne.  Det er et potentiale, der helt klart skal udnyttes til gavn for patienterne", siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S)

Store perspektiver

Patienternes behandling vil kunne optimeres, når computere inddrages ift. den mængde af viden, statistik og algoritmer, som en computer kan bidrage med. Samtidig er der potentiale for at bruge ressourcerne bedre i et presset sundhedsvæsen, når computere kan løse en række opgaver og dermed frigøre ressourcer.

Kunstig intelligens er et teknologisk fremskridt, som vil præge alle brancher fremover. Region Hovedstaden har et mål om at være blandt de fem foretrukne steder i verden for udvikling af sundheds- og velfærdsløsninger til det globale marked. Regionen vil derfor gerne i dialog om samarbejde med virksomheder, som har ekspertise inden for udviklingen af smart teknologi som kunstig intelligens. Interesserede virksomheder kan kontakte Jesper Allerup, enhedschef for mobilitet og teknologi i Region Hovedstaden.

Fakta om kunstig intelligens i sundhedsvæsenet:

  • Kunstig intelligens betegner en type software, der kan afkode store mængder af ustrukturerede data så som billeder og faglitteratur på kort tid - langt større mængder data og langt hurtigere end et menneskes kapacitet. 

  • Ved hjælp af menneskelige input trænes intelligent software til at genkende mønstre, stille diagnoser og komme med behandlingsforslag. 

  • ”Intelligente” systemer forventes således inden for en kort årrække f.eks. at kunne bruges som lægens IT-assistent ved diagnosticering, behandling og/eller planlægning af behandlingsforløb, da systemets anbefalinger kan funderes på nyeste forskningsresultater og lokal praksis inden for ét eller flere sygdomsområder

  • Danske Regioner anbefaler, at der investeres 4 mia. kr. i sundhedsteknologiske muligheder, herunder kunstig intelligens.

Redaktør