Ny digital læringsplatform skal få unge til at se mod erhvervsuddannelserne

​I dag lanceres Skillsuniverset.dk som afløser for den populære uddannelsesmesse Copenhagen Skills, hvor tusindvis af unge kunne prøve kræfter med en uddannelse som frisør, tømrer eller elektriker. Midt i en coronatid skal et nyt spændende uddannelsesunivers gøre det nemmere for de 13-24-årige at vælge en erhvervsuddannelse.

Fra i dag kan alle unge i Region Hovedstaden klikke ind på Skillsuniverset.dk og få et kig ind i de mange spændende muligheder, en erhvervsuddannelse giver. Her kan unge møde inspirerende rollemodeller, som er i gang med en uddannelse, eller som allerede arbejder som faglært. Og så er Skillsuniverset krydret med sjove udfordringer, som sikrer refleksion og dialog om, hvad den enkelte brænder for, som fag og uddannelsesretninger måske kan matche.

På det nye Skillsuniverset.dk er der især arbejdet med ung til ung vejledning, som skal støtte de unge på deres vej til et job og en uddannelse, de kan se sig selv i.

- Vi ved, at ung til ung vejledning og rollemodeller er noget af det, der virker over for unge. Med Skillsuniverset kan vi nå bredt ud til alle unge og understøtte en reflekteret vejledningsindsats om erhvervsuddannelserne i både grundskoler, på FGU-skoler, på jobcentre og i kommunale ungeindsatser, for det er der hårdt brug for i lyset af manglen på faglærte i regionen, siger Maria Gudme (S), formand for Udvalget for Forskning, Innovation og Uddannelse i Region Hovedstaden.

Platformen er udviklet af Copenhagen Skills, som er et partnerskab mellem Region Hovedstaden og erhvervsskolerne i regionen med fokus på at motivere flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

- Med Skillsuniverset rammer vi de unge, hvor de er. Det kan bruges fleksibelt, når det passer ind i vejledningen og dialogen med de unge. Rollemodellerne sætter ansigt på erhvervsuddannelserne og kan udfordre de unges uddannelsesvalg med deres personlige fortællinger, siger Morten Emborg, direktør ved TEC og styregruppeformand for Copenhagen Skills.

Skillskaravanen kommer rundt i regionen

Skillsuniverset træder i stedet for Copenhagen Skills årlige uddannelsesmesse i Bella Center og skal sammen med en kommende Skillskaravane sikre, at de unge bliver inspirerede og får erfaring med erhvervsuddannelserne.
Skillskaravanen kommer ud lokalt på skolerne allerede fra efteråret 2021, og eleverne får gennem ’hands on’ aktiviteter og dialog erfaring med erhvervsuddannelserne i praksis.

Brug for kompetencerne til den grønne omstilling

Fremskrivninger fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at der i 2030 vil mangle 99.000 faglærte på det danske arbejdsmarked. Det udfordrer udviklingen i Region Hovedstaden, at flere og flere virksomheder mangler arbejdskraft.
I forlængelse heraf vil den grønne omstilling i hovedstadsregionen især trække på faglært arbejdskraft. Det gælder f.eks. ved renovering af boliger, som kræver tømrere, glarmestre og vvs-montører eller opsætning af ladestandere, som kræver elektrikere.

Fakta

  • Copenhagen Skills handler om at sætte erhvervsuddannelser på dagsordenen og gøre unge fra grundskole til voksenliv klogere på erhvervsuddannelserne.
  • Udskolingselever, der skal forholde sig til, hvilken uddannelsesvej de skal vælge efter grundskolen, elever på den nye FGU (Forberedende Grunduddannelse) og de ’voksne unge’ 18år+, som ikke er kommet videre i uddannelse, er alle målgrupper for indsatserne under Copenhagen Skills.
  • Den samlede effekt af indsatsen skal bidrage til, at flere unge får en erhvervsuddannelse, herunder de unge, som i dag står uden job og uddannelse.
  • Bl.a. koordinering af introdage i 8. klasse: 14.000 elever deltager i de tre introdage på erhvervsuddannelserne.
  • Dialog og samarbejde med 29 kommuner omkring udformningen af konkrete indsatser.
  • Koordinering af kombinationsforløb for FGU-elever på erhvervsuddannelserne.

For for yderliger information: Maria Gudme via Region Hovedstadens pressetjeneste 70209588
Redaktør