Ny direktør til Region Hovedstadens Akutberedskab

​Fremtidens ambulancedrift og sundhedsfaglige opkald til 1-1-2 og Akuttelefonen 1813 er blandt de mange store opgaver for den konstituerede direktør Jonas Egebart, der tiltræder 9. februar 2022

​Koncerndirektionen i Region Hovedstaden har konstitueret Jonas Egebart som direktør for Region Hovedstadens Akutberedskab. Han kommer fra en stilling som lægefaglig vicedirektør på Nordsjællands Hospital. Han tager over efter Freddy Lippert, der i sin aftrædelsesperiode vil stå til rådighed for Akutberedskabet.

Regionsdirektør Jens Gordon Clausen forklarer, at den fremtidig organisering skal ses i lyset af, at Region Hovedstadens Akutberedskab går ind i en ny vigtig fase.

"Akutberedskabet står i øjeblikket i en periode med store omstillinger. Vi skal etablere en helt ny ambulancetjeneste, og der er stort fokus på videreudvikling af opgaver omkring Akuttelefonen 1813 og sundhedsfaglige 1-1-2-opkald. Det arbejde omfatter alle dele af Akutberedskabet og er anledning til at kigge opgaveløsning og organisering igennem, som rækker mange år frem i tiden. Derfor er det et helt naturligt tidspunkt at udpege nye kræfter til direktørposten, som kan arbejde med det korte såvel som det lange perspektiv," siger Jens Gordon Clausen.

"Jeg vil gerne takke Freddy Lippert for hans store indsats med at opbygge og udvikle Akutberedskabet til glæde for vores borgere i hele regionen. Det har til tider været en turbulent tid, men tilbage står, at han som direktør har haft fokus på at udvikle akuthjælp til borgerne med brug af fx ny teknologi som kunstig intelligens, forskning og internationalt udsyn. Han har med sine visioner og indsigt i dette komplicerede område været spydspids for forandringer, der er kommet borgere og patienterne til gode gennem mange år. Det vil jeg gerne udtrykke stor anerkendelse og respekt for."

Freddy Lippert har stået i spidsen for Akutberedskabet siden begyndelsen i 2011, og han ser nu frem til at bruge sin erfaring og viden indenfor andre sundhedsfaglige områder:

"Det har været en vanvittig spændende udvikling indenfor det akutte område, og jeg er stolt af, hvor langt vi er kommet; også set i et internationalt perspektiv, hvor vi i Danmark og i Akutberedskabet i Hovedstaden i særdeleshed er kendt for at være blandt de bedste. Det har kun kunnet lade sig gøre på grund af alle de dygtige og dedikerede medarbejdere og ledere, der hver dag døgnet rundt yder en stor indsats for at hjælpe borgerne."

Regionen overtager ambulancekørsel

Akutberedskabet står bl.a. for besvarelse af sundhedsfaglige opkald fra borgere til 1-1-2 og Akuttelefonen 1813 samt disponering af ambulancer og andre køretøjer i hovedstadsregionen.

Desuden vil Akutberedskabet fra 2023 stå for ambulancekørsel efter, at regionens kontrolbud er blevet tildelt en kontrakt. Det skete ved et ambulanceudbud, hvor Falck vandt 75 procent af ambulancekørslen og regionen resten.

Freddy Lippert vil i den kommende periode afslutte projekter indenfor forskning og internationalt samarbejde.

Stillingen som direktør i Akutberedskabet bliver slået op hurtigst muligt.

For yderligere kontakt regionens pressevagt på presse@regionh.dk og 70 20 95 88


Redaktør