Ny indvandrermedicinsk klinik i Region Hovedstaden


Erfaringer viser, at der er et stort behov for anderledes behandlingsforløb til en patientgruppe, som man ofte har svært ved at hjælpe i dag.

​​

Nogle lider af traumer, søvnløshed eller hukommelsesbesvær. Andre er bange for kontakt med myndigheder, fordi de er blevet forfulgt i deres tidligere hjemland. Kulturelle og sproglige barrierer kan også spille ind. Faktum er, at mange indvandrere og flygtninge strander i det danske sundhedsvæsen.

Denne uheldige situation håber Region Hovedstaden at kunne afhjælpe med åbningen af en ny indvandrermedicinsk klinik på Hvidovre Hospital.

Her vil nogle af landets sværest tilgængelige patienter med behov for anderledes behandlingsforløb kunne få behandling, hvor der er tages særlige hensyn.

- Det er vigtigt, at vi hjælper folk på lige fod i det danske sundhedsvæsen. Med den nye klinik tager vi dog hånd om en særligt sårbar gruppe, der har brug for, at vi tænker lidt anderledes. Både med henblik på indretning af klinikken, men også med den mere helhedsorienterede tilgang til patienten, som vi lægger op til. Vi ønsker blandt andet med den nye klinik at arbejde os helt ind på den enkelte patient og vedkommendes situation og baggrund og få fjernet eventuelle hindringer for patientens bedring, siger 1. næstformand i Region Hovedstaden, Birgitte Kjøller Pedersen (SF).

Problemer er komplekse

Fordi patienter i denne gruppe ofte har både sociale, psykiske og medicinske problemer, får de måske ikke en diagnose og korrekt behandling. Den nye klinik vil derfor have en koordinerende funktion med mulighed for at inddrage hjælp fra forskellige medicinske specialer, psykiatriske afdelinger, rehabilitering samt kommunale og sociale tilbud.

- Vi håber meget, at vi ved at samle trådene fra mange forskellige områder kan hjælpe nogle af de patienter, som sidder fast i systemet. Vi vil forsøge at tilrettelægge vores behandling ud fra et meget bredt grundlag, som både omfatter sociale, psykiske og medicinske aspekter og forhåbentlig få hjulpet patienten med en korrekt diagnose og behandling, fortæller overlæge Helge Kjersem fra Hvidovre Hospital, der er leder af den nye klinik.

Indsamling af viden

Klinikken bliver et videnscenter, som også vil få en forsknings- og undervisningsfunktion. Tanken er, at indsamling og formidling af viden om disse patienters sygdoms- og behandlingsforløb vil være med til at skabe et ligeværdigt sundhedstilbud til indvandrere med komplekse sygdomsforløb.

- Erfaringer fra en lignende klinik på Odense Universitetshospital viser, at der er et stort behov for et tiltag som dette. Vi tror på, at dette vil være med til at sikre den enkelte patient – uanset etnisk baggrund – den højeste mulige behandlingskvalitet, siger Helge Kjersem.

Fakta:

  • Klinikken bliver forankret i Infektionsmedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital, som har den nødvendige ekspertise i forhold til eventuelle sygdomme som den enkelte patient måtte lide af.
  • Derudover bliver klinikken organiseret i et netværk med andre specialafdelinger i Region Hovedstaden og får et tæt samarbejde med patienternes egne læger, kommunale og sociale myndigheder og institutioner som Center for Transkulturel Psykiatri og Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed.
  • Klinikken er indrettet i en pavillon som ligger isoleret på kanten af Hvidovre Hospitals matrikel. Et bevidst valg, som er taget for at gøre det lettere for patienter som af den ene eller den anden årsag har svært ved at nærme sig, endsige træde ind på et hospital. Lange gange og små lokaler uden sollys kunne være problematiske for patienter med traumer fra eventuelle torturforløb.
  • Klinikken er et tilbud til patienter henvist fra egen læge eller hospitalsafdelinger i Region Hovedstaden.

Yderligere oplysninger hos:

  • Birgitte Kjøller Pedersen (SF), 1. næstformand i Region Hovedstaden, mobil: 29 65 08 46.
  • Helge Kjersem, overlæge, Hvidovre Hospital, mobil: 21 28 63 23.
  • Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88.
Redaktør