Ny lægebil styrer sundhedsvæsenets indsats ved større ulykker

Ny kørende kommandocentral med kamera i 6 meters højde og 4G-internet optimerer Region Hovedstadens indsats ved store ulykker

Bedre stillet ved store ulykker

Hvis der sker flystyrt, togulykker, store brande eller terror, er vi nu bedre stillet i Region Hovedstaden med en ny indsatslederbil for sundhedsvæsenet.

Hurtigere indsats øger tryghed

Bilen er en rullende kommandocentral, der giver langt bedre mulighed for hurtigt at sikre stort overblik og en effektiv indsats.

Udstyret med det seneste nye

Bilen er udstyret med det seneste nye inden for it-, overvågnings- og kommunikationsudstyr og kører ud på vejene i august.

Web-tv: Ny indsatslederbil skal skabe orden i kaos

Varighed: 02:39

Giver borgerne øget tryghed

- Bilen vil være en stor hjælp, når vores læger og ambulancepersonale skal handle hurtigt ved de store ulykker. For borgerne i Region Hovedstaden betyder bilen en øget tryghed ved de store ulykker, siger Peter Berlac, der er chef for akutlægebilerne i Region Hovedstadens Præhospitale Virksomhed.

Videooptagelser giver overblik

Et 360 graders overvågningskamera skydes op i 6 meters højde og sender levende billeder direkte fra ulykkesstedet til regionens AMK-Vagtcentral, som er i forbindelse med alle hospitalerne i regionen. Billederne kan optages på harddisk, så fagfolkene bagefter kan evaluere indsatsen.

Indrettet som mobilt kontor

Bilen er samtidig indrettet som et mobilt kontor, hvor indsatsen kan planlægges både på selve skadestedet og i forhold til hospitalerne.

Brug for bilen hver uge

Den ny indsatslederbil er også udstyret som en almindelig akutlægebil og bliver en del af det eksisterende beredskab. Det forventes, at bilen vil blive brugt ugentligt, når der sker større ulykker eller særlige hændelser, hvor regionens beredskab aktiveres. 

Skal samarbejde med politi og beredskab
Bilens personale består af en indsatslederuddannet speciallæge og en af regionens paramedicinere.
Regionens nye indsatslederbil skal samarbejde med politiets og redningsberedskabets indsatsledere.

Udstyr i indsatslederbilen:

​Foruden udstyr som i en almindelig akutlægebil er indsatslederbilen bl.a. udstyret med:
 • Videooptagelse direkte fra skadested i høj opløsning.
 • Livetransmission af video fra skadested til regionens AMK-Vagtcentral.
 • Kamera på tag i op til 6 meters højde på udskydelig mast.
 • Maritim VHF.
 • Højhastighed-internetforbindelse (4G).
 • Trådløs wifi 300 meter omkring bilen.
 • Videooptagelse på harddisk til evaluering af indsatser.
 • Online adgang til database for samtlige virksomheder i regionens vejledninger og instrukser.
 • Sikkert videolink til vagtcentralen.
 • Arbejdslys hele vejen rundt om bilen
Yderligere oplysninger hos:
 • Peter Berlac, enhedschef for akutlægebilerne, akutlægehelikopter og Psykiatrisk Akutberedskab, mobil 40 44 28 10.
 • Freddy Lippert, direktør for Region Hovedstadens Præhospitale Virksomhed, mobil 31 16 68 27.
 • Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88.
Redaktør