​​​​

Ny regional udviklingsstrategi for Region Hovedstaden

​Med en ny regional udviklingsstrategi inviterer Region Hovedstaden til samarbejde om ​en attraktiv kollektiv trafik, rent grundvand og stærke uddannelser i hovedstadsområdet.

​En tredjedel af Danmarks befolkning bor i hovedstadsregionen, og hvert år kommer der flere til. Her er der nemlig mulighed for at kombinere de bedste uddannelser og spændende jobs med inspirerende kulturtilbud og smukke naturoplevelser – alt sammen inden for korte afstande.

Men med en voksende befolkning kommer også udfordringer, så som øget trængsel og trafikstøj, stigende efterspørgsel på råstoffer til byggeriet og større behov for kompetent arbejdskraft.

Regionsrådet i Region Hovedstaden har netop vedtaget en ny udviklingsstrategi ”Fælles om bæredygtig udvikling i hovedstadsregionen”, der sætter kursen for regionens arbejde med disse udfordringer. Målet med strategien er, at sikre ren jord og grundvand, bedre brug af naturens ressourcer, attraktiv mobilitet og stærke uddannelser.

”Region Hovedstaden skal fortsat være er et godt og sundt sted at leve og bosætte sig. Det kræver en styrket indsats for at beskytte vores jord og grundvand mod forurening. Vi går også forrest på den grønne omstilling, hvor vi f.eks. er godt i gang med elektrificeringen af regionens busser. Og vi arbejder for bedre brug af naturens ressourcer ved f.eks. at sætte fokus på genbrug af byggematerialer,” siger formand for miljø- og klimaudvalget, Line Ervolder (C).

Sammen om regionale udfordringer

Store udfordringer som storme og høje vandstande, færre naturressourcer og forurening af jord- og grundvand vil fremadrettet kunne påvirke dagligdagen for regionens 1,9 mio. indbyggere.

”Det er komplekse udfordringer, der spænder bredt. Derfor kræver det også, at vi arbejder sammen med relevante aktører indenfor trafik, uddannelse og miljø og tager ansvar for at finde fælles løsninger. Det vil vi i Region Hovedstaden gerne tage initiativ til,” siger formand for udvalget for trafik og regional udvikling, Marianne Frederik (Ø).

I budgetaftalen for 2024 har regionsrådet afsat i alt 10 mio. kr. til puljer indenfor områderne miljø og klima, trafik og mobilitet og uddannelse. Midlerne skal gå til indsatser, der aktivt understøtter realiseringen af strategien. 

Allerede på udvalgsmøder den 5. februar går udvalgene for trafik og regional udvikling og for miljø- og klima i gang med at drøfte prioritering af midlerne. 


Du kan læse hele udviklingsstrategien her: Den regionale udviklingsstrategi

Redaktør