Ny sundhedsadministrativ uddannelse på vej

​Fra efteråret 2021 kommer der 80 sundhedsadministrationsstuderende i praktik på Region Hovedstadens hospitaler, når en ny erhvervsakademiuddannelse afløser lægesekretæruddannelsen.

Vent...

​Ledende lægesekretær Michelle Guldborg Hagelberg

​"Lægesekretærfaget har igennem tiden udviklet sig meget, men specielt siden Sundhedsplatformen har lægesekretærernes opgaver forandret sig radikalt med fokus på data og koordinering ift. drift og patientforløbskoordinering."

Sådan lyder det fra ledende lægesekretær på Afdeling for Øjensygdomme på Rigshospitalet Glostrup, Michelle Guldborg Hagelberg. Hun er sammen med en række ledende lægesekretærer fra regionens hospitaler med til at forme den nye uddannelse, som varer to et halvt år og udbydes af landets seks professionshøjskoler. Uddannelsen skal sikre de rette sundhedsadministrative kompetencer til fremtidens samlede sundhedsvæsen.

Uddannelsen er et resultat af et samarbejde mellem professionshøjskolerne, Danske Regioner, HK, KL og PLO. Ønsket har været at skabe en fremtidssikret uddannelse, der har fokus på at sikre kompetencer til at understøtte det samlede sundhedsvæsen på tværs af organisatoriske strukturer og fag. En udvikling, der ifølge Michelle Guldborg Hagelberg stiller krav til en mere databaseret opgaveløsning.

"I dag arbejder vi meget mere med data, end vi gjorde tidligere, og det er en fordel, at uddannelsen løftes op på erhvervsakademiniveau. Det vil give et generelt kompetenceløft, der matcher fremtidens krav om databehandling, jura, kommunikation og grundlæggende sundhedsfaglig viden," siger hun.

Lægesekretæruddannelsen udfases, men de nuværende elever skal naturligvis gøre deres uddannelsefærdig. Michelle Guldborg Hagelberg understreger, at lægesekretærerne har stærke kompetencer og ser en styrke i, at de fremover skal arbejde tæt sammen med sundhedsadministrative koordinatorer.  

Praktik på regionens hospitaler  

De første studerende starter på Københavns Professionshøjskole den 1. september 2021 og kommer ud i deres første 10 ugers praktik på hospitalerne i slutningen af oktober 2021. Den anden praktikperiode på 20 uger ligger sidst i uddannelsen.

"De studerende kommer i gode hænder.  Der er et samarbejde i gang på tværs af regionen for at sikre høj kvalitet i praktikforløbene, og vores lægesekretærer kan lære fra sig og har lang erfaring med at uddanne lægesekretærelever. Jeg tror også, at de nuværende lægesekretærer selv vil blive mere motiveret til et kompetenceløft, da de er en helt afgørende del af at uddanne den kommende generation," siger Michelle Guldborg Hagelberg, der siden 2013 har delt ansvaret for 65 lægesekretærer sammen med en anden ledende lægesekretær.

Bredt samarbejde om uddannelsesopgaven

Lige nu lægges der sidste hånd på en national studieordning. Region Hovedstadens Center for HR og Uddannelse udformer og tilrettelægger uddannelsen og praktikken i samarbejde med Københavns Professionshøjskole. Ledende lægesekretærer m.fl. fra hospitalerne inddrages i det samarbejde. Det glæder Michelle Guldborg Hagelberg:

"Det er en god proces, der er i gang, og det er en stor fordel, at vi som lægesekretærer er blevet inkluderet så tidligt i processen. Så alt i alt er jeg meget optimistisk," slutter hun.

Sektionschef i Enhed for Uddannelse i Center for HR og Uddannelse Dorte Helving Rasmussen, har ansvaret for at koordinere samarbejdet om at blive klar til uddannelsesopgaven i Region Hovedstaden. Hun fremhæver også det tværgående samarbejde:

"Jeg synes faktisk det er ret unikt, at vi sammen er med til at udvikle en helt ny uddannelse ind i hjertet af sundhedsvæsenet i krydsfeltet mellem det administrative og sundhedsfaglige. Det får positiv betydning for sundhedsvæsenet og patienterne i fremtiden.

Dorte Helving Rasmussen peger på, at regionen har et stort ansvar for at sikre en høj kvalitet i praktikperioderne og for at skabe rammer, hvor de studerende kan koble teori og praksis.

"Det handler jo om at sikre, at de nyuddannede er så godt rustet som muligt til at træde ud i fremtidens sundhedsvæsen. Det kan ikke lade sig gøre uden lægesekretærernes store engagement og et virkelig godt tværgående samarbejde - også med Københavns Professionshøjskole," siger hun.

Mere information om uddannelsen

På regionens hjemmeside kan man læse mere om uddannelsen. Her finder du også links videre til Københavns Professionshøjskoles hjemmeside med flere informationer om uddannelsens indhold, optagelseskrav, mulighed for merit mm.  

Læs mere om sundhedsadministrativ uddannelse på regionens hjemmeside

Læs mere på Danske Regioners hjemmeside

Artikel: Jesper Gram Frandsen

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor