Ny undersøgelse: Borgere med kortest uddannelse har dårligere trivsel og sundhed

​Stor undersøgelse har taget temperaturen på danskernes sundhed i Region Hovedstaden. Vi ryger mindre, men mange unge bruger til gengæld snus. Især unge kvinder mistrives og er ensomme, og i hovedstadsregionen har vi en særlig udfordring med stress. Fælles for de fleste resultater er, at borgere med kortest uddannelse har dårligere trivsel og sundhed.

​I alt 56.245 borgere i hovedstadsregionen har i spørgeskemaet bag 'Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommuner 2021' svaret på en række spørgsmål om kost, motion, alkoholforbrug, rygning, stress, ensomhed og meget mere. Sundhedsprofilen udarbejdes hvert fjerde år og udkommer nu for femte gang i Region Hovedstaden.

Her kan du læse Sundhedsprofilen for Region Hovedstaden og kommuner 2021

Den mest bekymrende udvikling siden sidste undersøgelse i 2017 er, at flere unge har dårlig mental sundhed i 2021. Det ses tydeligst hos unge kvinder, hvor hver fjerde kvinde fra 16-25 år er ensom og halvdelen føler sig stressede. Til gengæld går det i den rigtige retning med rygning. Andelen af borgere, som ryger dagligt, er faldet fra 16% i 2017 til 13% i 2021. Til gengæld ryger 28% af alle ufaglærte mænd dagligt. Det samme gælder kun 9% af mænd med en videregående uddannelse Tallene viser også for første gang, at op mod hver femte unge mand bruger andre nikotinprodukter som snus og tyggetobak.

"Selvom det er positivt, at færre ryger, så er det er kæmpe problem, at mange ufaglærte stadig ryger. Det skal vi have gjort noget ved, så vi kan bekæmpe uligheden i sundhed. Og så er det bekymrende, at så mange unge mænd bruger snus. Både fordi det i sig selv er sundhedsskadeligt, og fordi brug af tobaksprodukter er med til at øge risikoen for kroniske sygdomme, hvilket presser sundhedsvæsnet," siger regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S).

Stadig stor social ulighed i sundhed

På stort set samtlige parametre for trivsel, sundhed og sygdom i Sundhedsprofil 2021 klarer ​borgere, som har en kort uddannelse, sig dårligere end borgere med en lang uddannelse. Det gælder fx svær overvægt, hvor forekomsten er 24% blandt mænd med grundskoleuddannelse og 11% blandt mænd med videregående uddannelse. Den sociale ulighed i sundhed gælder også, når man kigger på den mentale sundhed. Fx er forekomsten af stress 41% blandt kvinder med grundskoleuddannelse og 28% blandt kvinder med videregående uddannelse. Helt overordnet, så har den sociale ulighed i sundhed ikke rykket sig i den rigtige retning siden den første sundhedsprofil udkom i 2007.

"Jeg er rigtig ærgerlig over, at der stadig er stor ulighed i sundhed. Det er særligt bekymrende, at vi også ser en stor ulighed, når vi kigger på den mentale sundhed. Den er nemlig rigtigt svær at gøre noget ved. Vi kan ikke ligesom med rygning og alkohol sætte aldersgrænser op eller hæve afgifterne. Der er mange gode visioner i regerings udspil til en sundhedsreform, men jeg synes, at den mangler fokus på, hvordan vi mere konkret skal sætte ind for at styrke unges mentale sundhed," siger Lars Gaardhøj. 

Udvalgte resultater fra Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommuner 2021​

Rygning/røgfri tobak/nikotinprodukter  

 • 23% af borgerne bruger mindst ét tobaks- eller nikotinprodukt i 2021. Blandt de unge er det 28%.
 • Andelen, der ryger dagligt er faldet til 13% i 2021 fra 16% i 2017. Det største fald fra 2017 til 2021 ses blandt unge. 
 • 3,5% bruger røgfri tobak og/eller nikotinposer i 2021. Det er særligt udbredt blandt unge fx. med en andel på 17% for unge mænd. 
 • I 2021 er der blandt både mænd og kvinder social ulighed i forekomsten af daglig rygning og brug af e-cigaretter, men ikke i brug af røgfri tobak og/eller nikotinposer.
 • Forekomsten af daglig rygning er højest blandt borgere med grundskoleuddannelse (mænd: 28%; kvinder: 22%) og lavest blandt borgere med videregående uddannelse (mænd: 9%; kvinder: 8%).
Alkohol

 • 18% af borgerne i Region Hovedstaden drikker over 10 genstande om ugen og 12% rusdrikker ugentligt.
 • Andelen af borgere, som drikker over 10 genstande om ugen og andelen, som rusdrikker ugentligt, er faldet siden 2010. De største fald fra 2017 til 2021 ses blandt de unge.
 • Trods et fald er et stort ugentligt alkoholindtag og rusdrikning stadig hyppigt forekommende blandt unge. Samlet set er andelen med uhensigtsmæssige alkoholvaner dog størst blandt de 65+ årige.  

Overvægt

 • Andelen med svær overvægt i Region Hovedstaden er steget fra 11% i 2010 til 15% i 2021.
 • Der er stor social ulighed: Hver fjerde borger med kort uddannelse har svær overvægt
 • Forekomsten er højest blandt borgere med grundskoleuddannelse (mænd: 24%; kvinder: 26%) og lavest blandt borgere med videregående uddannelse (mænd: 11%; kvinder: 12%).
 • 93% blandt borgere med svær overvægt ønsker at tabe sig.

Mental sundhed

 • Flere borgere i Region H har dårlig mental sundhed i 2021 end i 2017. I 2021 er 13% ensomme og 30% har høj score på stressskalaen.
 • Dårlig mental sundhed er udbredt blandt unge, og især blandt unge kvinder, hvor 25% er ensomme og 53% har høj score på stressskalaen. 
 • Der er social ulighed i forekomsten af dårlig mental sundhed – forekomsten er således højest blandt borgere med grundskoleuddannelse og lavest blandt borgere med videregående uddannelse -

Fakta om undersøgelsen

 • Det er alle fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed, der har gennemført undersøgelsen på baggrund af en aftale mellem Danske Regioner, KL, Sundhedsministeriet samt Finansministeriet.
 • Undersøgelsen til Sundhedsprofil 2021 blev gennemført i perioden 5. februar til 12. maj 2021. I denne periode modtog over 100.000 tilfældigt udvalgte borgere på 16 år eller derover i Region Hovedstaden et spørgeskema om trivsel, sundhed og sygdom. I alt 56.245 borgere (54.9%) besvarede spørgeskemaet.​
 • Oplysninger fra spørgeskemaundersøgelsen er suppleret med oplysninger fra nationale registre om sociodemografiske og helbredsmæssige forhold, som for eksempel køn, alder, uddannelse og beskæftigelse.
 • Undersøgelsen er en del af en landsdækkende undersøgelse, og resultaterne herfra vil blive brugt i den løbende indsats for at forbedre folkesundheden i kommuner, i regionen og i hele landet. Ved hjælp af sundhedsprofilen kan det ses hvilke sundhedsmæssige områder, der er potentiale i at forbedre, og hvilke befolkningsgrupper, der er væsentlige at have fokus på, når sundhedsindsatser tilrettelægges.
 • Sundhedsprofil 2021 for Region Hovedstaden og kommuner gennemføres af Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse.
 • Se Sundhedsprofilen for Region Hovedstaden og Kommuner 2021.
 • Se pixi-udgave af Sundhedsprofilen.

Yderligere oplysninger

 • Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf.: 70 20 95 88​Redaktør