​​

Ny undersøgelse: Kronisk sygdom rammer socialt skævt

Stor undersøgelse viser, at borgere i hovedstadsregionen med kort uddannelse og uden arbejde har flere kroniske sygdomme som diabetes, KOL, slidgigt og angst. Den sociale ulighed er vokset for flere kroniske sygdomme. Ca. dobbelt så mange unge kvinder har i 2021 fået konstateret angst sammenlignet med 2013. Næsten hver tredje har kroniske smerter. Færre har depression; til gengæld rammes næsten dobbelt så mange kvinder som mænd.

Vent...

​Region Hovedstaden har undersøgt udviklingen i forekomsten af kroniske sygdomme hos voksne danskere, der bor i hovedstadsregionen. Undersøgelsen er er del af den store, landsdækkende undersøgelse Sundhedsprofilen, som er udkommet hvert fjerde år siden 2010.

Læs undersøgelsen

Mennesker uden anden uddannelse end folkeskolen har oftere kronisk sygdom. Forekomsten af diabetes, hjertesygdom, KOL, slidgigt, knogleskørhed og angst er tre til fire gange højere end hos borgere med lang, videregående uddannelse.

”Kronisk sygdom er en stor belastning i hverdagen for rigtigt mange mennesker, og desværre viser undersøgelsen, at stadigt flere lever med kronisk sygdom, og der er en markant social skævhed. Det er hårdt for den enkelte, særligt hvis man i forvejen kæmper med sociale udfordringer. Og det giver store udgifter til et i forvejen presset sundhedsvæsen. Undersøgelsen viser tydeligt, at vi stadig har et stort arbejde foran os med at behandle og forebygge kronisk sygdom,” siger regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S).

Resultaterne i undersøgelsen kan bruges både i regionen, hos praktiserende læger og i kommunerne til det fremadrettede arbejde med forebyggelse, rehabilitering- og behandling.

Udvalgte resultater

Dobbelt så mange unge kvinder har fået konstateret angst

 • Sundhedsprofilen har i år særligt fokus på kroniske, psykiske sygdomme. Næsten dobbelt så mange unge kvinder mellem 16 og 24 år har fået konstateret angst - fra 0,7% i 2013 til 1,3% i 2021. Samtidig rapporterer 27.000 kvinder selv, at de har angst – 29 % af alle i aldersgruppen.

Dobbelt så mange kvinder som mænd har depression

 • Næsten dobbelt så mange kvinder (8%) som mænd (4,7%) har depression. Overordnet er der dog sket et fald fra 8,1% i 2013 til 6,4% i 2021. 13% rapporterer selv, at de har en depression.

457.500 borgere lever med kroniske smerter

 • Som noget nyt er der i Sundhedsprofilen for kronisk sygdom i 2021 spurgt til, hvor mange der lever med kroniske smerter. 32% eller 457.500 mennesker rapporterer kroniske smerter. 17% eller 236.000 oplever migræne eller hyppig hovedpine – særligt kvinder.

10% af borgere med kort uddannelse har diabetes

 • I 2021 har mere end hver 10. borger (10,4%) med grundskoleuddannelse som højest fuldførte uddannelse diabetes.
 • Forekomsten af diabetes er i regionen samlet set steget fra 4,2% i 2010 til 5,3 % i 2021.
 • Der er social ulighed i diabetes, og den ser ud til at blive større. Forekomsten af diabetes er steget fra 8,8% i 2013 til 10,4% i 2021 for borgere med grundskoleuddannelse, mens forekomsten af diabetes for borgere med lang videregående uddannelse har været 2,3% i begge årene.

Fakta om Sundhedsprofil kronisk sygdom

 • Sundhedsprofilen er udarbejdet af Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Region Hovedstaden.
 • Undersøgelsen er baseret på register-studier og spørgeskemaundersøgelse til 56.245 borgere.
 • Resultaterne i undersøgelsen vises samlet for Region Hovedstaden og opdelt i sundhedsklynger, kommuner og københavnske bydele.
 • Rapporten omfatter 18 kroniske sygdomme og beskriver, hvor mange borgere som lever med de pågældende sygdomme, hvor mange borgere som er ny-diagnosticerede og hvordan udviklingen har været.
 • Undersøgelsen omhandler både somatisk og psykisk sygdom.

Yderligere information

 • Pressevagten i Region Hovedstaden på 70209588


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor