Nyt center til patienter med komplekse symptomer

​Region Hovedstaden ønsker at styrke indsatsen over for patienter med komplekse symptomer.

I Region Hovedstadens budgetaftale for 2016 fremgår, at der skal skabes en tættere sammenhæng mellem Synkopecentret på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og Liaisonpsykiatrien, hvor man arbejder med en helhedsorienteret sygdomsforståelse og behandling ud fra biologiske, psykiske og sociale faktorer. I arbejdet med at skabe en øget sammenhæng er der sket en erkendelse af, at der med fordel kan inddrages flere parter i et nyt center.

Planen er, at alle patienter med komplekse symptomer visiteres til det nye Center for Komplekse Symptomer. Denne fælles visitation vil være regionens Én indgang, men fremover for flere patienter med komplekse symptomer end dem, der mistænkes at være relateret til HPV-vaccination. 

Centret vil varetage en fælles visitation, hvorefter den videre udredning og evt. behandling sker hos relevante eksperter. I de foreløbige overvejelser indgår blandt andet Liaisonpsykiatrisk Enhed, Socialmedicinsk Enhed som parter i centret. I forhold til patienter under 18 år er børneafdelingen på Herlev Hospital involveret i processen, da tanken er, at børn skal visiteres videre til børnelæger og dermed følges anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen.  

Den regionale arbejdsgruppe har en forventning om at kunne afslutte arbejdet inden sommerferien. Herefter skal det behandles administrativt og politisk i Region Hovedstaden.  I opbygningen af centret vil  der blive taget hensyn til de kommende retningslinjer for udredning og behandling af funktionelle lidelser, som Sundhedsstyrelsen vil udsende senere i2017. 

Hvad sker fremover?

Synkopecentret på Bispebjerg og Frederiksberg lukker i sin nuværende form den 30. juni 2017, og der er følgende plan for patienter med uforklarede symptomer opstået i tidsmæssig relation til HPV-vaccination:
Patienter der allerede er tilknyttet Synkopecentret: 
Børn og unge vil overgå til Børne- og Ungeafdelingen på Herlev og Gentofte Hospital
Voksne vil blive færdigudredt samt eventuelt behandlet i Synkopecentret indtil udgangen af juni. Resultater af de foretagne prøver, som foreligger eller kommer til, vil blive meddelt patienterne direkte 

Indtil det nye center for komplekse sygdomme er etableret, er der følgende plan for nye patienter med uforklarede symptomer opstået i tidsmæssig relation til HPV-vaccination:
Børn og unge henvises til Børne- og Ungeafdelingen på Herlev og Gentofte Hospital
Voksne henvises til Hjerteafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, hvor relevante undersøgelser vil blive foretaget.

Det forventes at personer, der fremover måtte udvikle symptomer opstået i tidsmæssig relation til HPV-vaccination, normalt vil være under 18 år. Alderssammensætningen, i kombination med færre nyhenviste med mistanke om symptomer som følge af HPV-vaccination og ganske få på venteliste, vil gøre at regionen fortsat vil have et godt tilbud de berørte. 

Leder af Synkopecenteret skal forske

De organisatoriske og faglige ændringer samstemmes med, at overlæge Jesper Mehlsen, der er den centrale lægefaglige ekspert, fremover udelukkende vil hellige sig sin forskning på området.

”Jeg er glad for at arbejdet i Synkopecenteret fortsætter i et nyt center – med endnu mere fokus på det tværfaglige. Personligt glæder jeg mig til at kunne koncentrere mig om forskningen. Vi mangler en masse viden for at kunne hjælpe de patienter, der kommer med komplekse symptomer,” siger Jesper Mehlsen.

Yderligere kontakt:

Vicedirektør Kurt Espersen, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital på 2167 9021 eller via Region Hovedstadens pressevagt på presse@regionh.dk eller på 7020 9588

Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstaden Psykiatri via Region Hovedstadens pressevagt på presse@regionh.dk eller på 7020 9588Redaktør