Nyt udvalg for inddragelse af patienter i Region Hovedstaden


Patientinddragelsesudvalget er et nyt talerør for brugerne og forventes at bidrage til at styrke brugerperspektivet på sundhedsvæsenet.

Medlemmer fra forskellige organisationer

Det nye udvalg består af 8 medlemmer fra forskellige organisationer og skal arbejde tæt sammen med regionens Praksisplanudvalg og Sundhedskoordinationsudvalg.

Udvalget har særlig fokus på det sammenhængende patientforløb mellem hospitaler, praksissektoren og kommunale tilbud.

Vil sætte patienterne endnu mere i fokus

Formand for det nye udvalg, Kai Nørrung fra Ældresagen, har store forhåbninger til udvalgets arbejde:

- Med etableringen af patientinddragelsesudvalget åbnes der op for at opnå bedre patientpleje og helt anderledes sætte patienten i fokus. Vores medlemmers erfaringer som patienter kan nu blive videregivet og indtænkt, når der skal træffes nye beslutninger. Tilbagemeldingerne fra hver vores organisationer giver os løbende den aktuelle temperatur og viser, hvor tilstandene kan forbedres.

- Vi vil gå i konstruktiv dialog med praksisplanudvalget og sundhedskoordinationsudvalget og arbejde på at kvalitetsudvikle patientbehandlingen i fremtiden”, siger Kai Nørrung.

Udvalget består af 8 medlemmer:


  • Kai Nørrung (formand), formand for Ældre Sagen i Nordsjælland og Bornholm og næstformand i Ældre Sagens sygehusudvalg i Region Hovedstaden. Udpeget af Ældre Sagen.
  • Jette Bay (næstformand), politisk næstformand i Scleroseforeningen. Udpeget af Danske Patienter.
  • Malene Madsen, Nyreforeningen. Udpeget af Danske Patienter.
  • Annette Rolsting, Bedre Psykiatri/LMS. Udpeget af Danske Patienter.
  • Jens Barfoed, Hjernesagen. Udpeget af Danske Handicaporganisationer.
  • Lotte Klim, Diabetesforeningen. Udpeget af Danske Handicaporganisationer.
  • Susanne Gydesen, Gigtforeningen. Udpeget af Danske Handicaporganisationer.
  • Bente Clausen. Udpeget af Regionsældrerådet.

Patientinddragelsesudvalget er nedsat på baggrund af ”Bekendtgørelse om patientinddragelsesudvalg”.

Fakta om patientinddragelsesudvalget

I foråret 2014 er der nedsat patientinddragelsesudvalg i alle regioner i Danmark. Udvalgene skal systematisk inddrages i drøftelsen af emner, der ligger inden for planerne for almen praksis´ og sundhedskoordinationsudvalgets områder.

Udvalgene kan i øvrigt drøfte og kommentere emner, som udvalget finder, er relevante for sammenhængen i patientforløb mellem sygehuse, praksissektor og kommunale tilbud. Udvalget behandler ikke enkeltsager.

Yderligere information:

Sekretær for udvalget, Lone Holm, lone.holm@regionh.dk

Redaktør