​​​

Nyuddannede jordemødre skal have en tryg start på arbejdslivet

​Et toårigt graduateprogram for nyuddannede jordemødre på Region Hovedstadens hospitaler er et af flere tiltag, der skal forbedre arbejdsvilkårene på fødestederne

Vent...

Maria Danielle Andersen på Herlev Hospital er en af de erfarne jordemødre i Region Hovedstaden, der vil gerne have nogle flere kolleger. Et program for nyuddannede jordemødre skal give de nye unge kolleger den bedst mulige start på deres arbejdsliv, så de får lyst til at blive i regionen.  Foto: Herlev Hospital

​Nyuddannede jordemødre, der får job på et af Region Hovedstadens fødesteder, bliver fremover en del af et toårigt graduateprogram.

Regionsrådet besluttede i aftes at sætte penge af til et nyt graduateprogram. Det finansieres fra den pulje, som regionsrådet har afsat til fødeområdet i regionens budget for 2022.

Tryg i første job

Graduateprogrammet for nyuddannede jordemødre vil indeholde et introprogram bl.a. med supervision og mentorordning; et obligatorisk uddannelsesforløb på tværs af hospitalerne og et antal uddannelsesdage, hvor jordemoderen selv er med til at vælge indholdet. Graduateprogrammet vil blive færdigudviklet i løbet af foråret i samarbejde med fødestederne.

Chefjordemoder Dorte Dahl fra fødeafdelingen på Hvidovre Hospital glæder sig til graduateprogrammet:

"Jeg er stor tilhænger af, at vi i sundhedsvæsenet kigger meget mere på arbejdsvilkårene for vores ansatte, både nyuddannede og erfarne. Vi har selv haft et godt intro-program for jordemødre, men dette nye program bringer det til nye højder. Det er meget positivt, og skal selvfølgelig følges op af et lignende ambitiøst program til vores erfarende jordemødre."

Også på Herlev Hospital er der opbakning fra chefjordemoder Vibeke Spring Lafrenz:

"Karrieremulighederne som jordemoder på hospitalet er både mange og gode, og vi arbejder allerede målrettet med både kompetence- og karriereudvikling. For at sætte det i spil er det vigtigt, at vores jordemødre får den bedst mulige start på deres arbejdsliv hos os. Vi har et ambitiøst introprogram, men er glade for, at der nu sættes yderligere fart på udviklingen, så vi kan gøre forholdene på hospitalet endnu mere attraktive, til gavn for både afdelingen og jordemødre."

Regionsrådsformand Lars Gaardhøj forventer, at programmet vil bidrage til et fagligt og kvalitetsmæssigt løft til fødeområdet.

"Det er ingen hemmelighed, at fødestederne er pressede og mangler jordemødre. Den udvikling skal vi have vendt. Graduateprogrammet skal gøre det mere attraktivt for nyuddannede at søge job som jordemoder på et af regionens hospitaler."

Udviklingsmuligheder for alle jordemødre

Region Hovedstaden er i gang med et generelt løft af fødeområdet, understreger Lars Gaardhøj:

"Derfor er det ikke kun de nyuddannede, der er i fokus. Alle jordemødre på regionens fødesteder skal have attraktive udviklingsmuligheder," siger han.

Derfor vil nogle af uddannelsestilbuddene i graduateprogrammet så vidt muligt gøres mere bredt tilgængelige for regionens jordemødre.

Mange lokale initiativer

Der er på regionens fødeafdelinger stort fokus på at gøre både de fysiske rammer og arbejdsmiljøet bedre:

 • Hvidovre og Herlev Hospitaler er i gang med en ombygning, for at få flere stuer, men i høj grad også for at kunne etablere mindre enheder OG skabe tryghed for kvinder/par i begyndende fødsel. (Link til PM)
 • Etablering af enheder for tab, hvor par der mister, både tidligt og sent i graviditeten kan få en særlig omsorg.
 • Kendt Jordemoder, hvor den gravide/fødende er tilknyttet et lille team, som vil være gennemgående både i graviditet og under fødsel.
 • Særligt fokus på gravide, hvor fødslen skal sættes i gang
 • Mindre enheder skal skabe mere ro. F.eks. er det ambulante adskilt fra det akutte.
 • Tea Time som er uformelle møder af 15 min. varighed, der afholdes 2 gange ugentligt, hvor personale og ledelse drøfter aktuelle emner, og hvad der rører sig i afdelingen aktuelt.  
 • Ugentlige tavlemøder til arbejdet med forbedringer.
 • Ud over at øge optaget på uddannelsen er kvote 2 optaget øget, så det nu er to tredjedele af de jordemoderstuderende, der bliver optaget på kvote 2. Desuden indføres der individuelle optagelsessamtaler, så de bedste kandidater kommer ind på studiet.
 • På fødegangene har man også arbejdet fokuseret med at udvikle god klinisk uddannelse for de mange studerende, bl.a. med studieunits, hvor flere studerende i samarbejde håndterer patientforløb.
 • Der arbejdes også på nye konstellationer med små grupper af kontaktjordemødre, som er de daglige vejledere for de jordemoderstuderende.

Fakta om Region Hovedstadens graduateprogram for jordemødre

 • Graduateprogrammet træder i kraft i en første version den 1. februar 2022 for de jordemødre, der netop er dimitteret og er nyansat på et af Region Hovedstadens hospitaler.
 • Uddannelsesaktiviteterne tilbydes også til dimittender fra 2021, hvor det er relevant.
 • I foråret 2022 vil aktiviteterne tage afsæt i fødestedernes introprogrammer og samtidig vil der blive udviklet et nyt, fælles uddannelsesforløb.
 • Det forventes, at der vil være to årlige holdopstart med op til 40 nyuddannede på hvert hold.
 • Ansættelsesvilkårene for de nyuddannede jordemødre er der ikke ændret ved. Jordemødrene ansættes fortsat af og på et hospital.

 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor