Øresundsregion som Europas kraftcenter inden for reproduktion

​Europæerne har ondt i fertiliteten. Derfor investerer EU nu 57,5 mio. danske kroner i det dansk-svenske forsknings- og sundhedsprojekt ReproUnion. 

Et tilsvarende beløb kommer fra regionerne Skåne, Hovedstaden og Sjælland, universiteterne i København og Lund samt medicinalfirmaet Ferring med forskningshovedsæde i Ørestaden. Formålet er at udvikle Øresundsregionen til et internationalt kraftcenter for behandling af ufrivillig barnløshed.

Fødselstallet er faldende i EU og ligger nu under de 2,1 barn per kvinde, der er afgørende for, at befolkningerne kan reproducere sig selv. Europæerne har ganske enkelt svært ved at få de børn, de gerne vil have. 

Den forskning og udvikling på reproduktionsområdet, der nu centreres i Øresundsregionen, skal derfor give et forskningsmæssigt løft til gavn for forebyggelse og behandling af ufrivillig barnløshed i hele EU. 

EU-midlerne er den højeste bevilling, der hidtil er givet til Øresundsregionen på sundhedsområdet, og det får markant betydning for forskningen. I slutningen af juni forventes EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak at give sin endelige godkendelse af bevillingen.  

Efter planen oprettes 25 Ph.d.-forskerstillinger, ligesom 13 specialafdelinger i Malmø, København og Holbæk nu får ressourcer til ReproUnion-projekter.

​God mening at samle dygtige forskere

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) Region Hovedstaden, og regionsrådsformand Jens Stenbæk (V), Region Sjælland, siger i en fælles udtalelse:

”Flere arbejdspladser, forskning og bedre patientbehandling står højt på ønskesedlen i Øresundsområdet. Danmark står blandt andet over for en stor udfordring med faldende fertilitet". 

"Det giver derfor rigtig god mening at samle de dygtige forskere, der er i de enkelte regioner, om en fælles indsats, der både skal hjælpe familier ramt af ufrivillig barnløshed, men også placere Greater Copenhagen stærkt internationalt som et kraftcenter inden for sundhedsforskning”.

ReproUnion-projektet betyder, at familierne nu kan tilbydes den bedst mulige behandling i forbindelse med barnløshed.

Danske patienter har i tidligere faser af projektet kunnet få behandling af specialister i Sverige og svenske patienter tilsvarende behandling i Danmark, men med ReproUnion-projektet udvides muligheden for patientbehandling på tværs af Øresund i fuld overensstemmelse med EU´s direktiv om patientmobilitet. Det skal netop give borgere adgang til behandling, som de ikke kan få i deres eget land.  

​Ufrivillig barnløshed

Ufrivillig barnløshed er af Verdenssundhedsorganisation WHO karakteriseret som en sygdom, og omfanget af mænd og kvinder, der må have hjælp til at få børn, er nu så stort, at ufrivillig barnløshed i udbredelse rangerer på niveau med diabetes. 

Foruden behandlingstilbuddene til patienter forskes der gennem ReproUnion i miljøfaktorer på f.eks. arbejdspladser, der reducerer mænds sædkvalitet eller påvirker kvinders æggestokke på skadelig vis.

På begge sider af Øresund kan hospitalerne i dag behandle lidelser, der forringer mænd og kvinders fertilitet. Det er ambitionen at gøre en større forebyggende indsats samt finde nye behandlingsmetoder og hjælpe flere par, så endnu flere mennesker kan få det barn, som de så brændende ønsker sig.
 
Skånes Universitetssygehus i Malmö og hospitalerne Rigshospitalet, Herlev, Hvidovre, Bispebjerg og Holbæk bliver alle behandlingssteder under ReproUnion. I alt 13 afdelinger deltager ud fra devisen, at alle ikke skal kunne det samme, men sammen leverer deltagerne et tilbud på højeste internationale niveau til dem, som er ramt af ufrivillig barnløshed.

Forskningsprojekterne under universiteterne i Lund og København skal udvide paletten for, hvad der er muligt med ny viden og behandling inden for ufrivillig barnløshed.

​Fyrtårn inden for behandling af barnløshed

Netop Øresundsregionen står i forvejen som et fyrtårn inden for behandlingen af ufrivillig barnløshed, da behandlingen for det første er gratis, og vurderes på linje med en hvilken som helst anden sygdom. 

Den frie og lige adgang til sundhedsvæsenet på begge sider af sundet og det store patientgrundlag giver meget gunstige vilkår for det private erhvervsliv og den fælles forskning. Den økonomiske saltvandsindsprøjtning fra EU gør det muligt at tiltrække de mest ambitiøse forskere og virksomheder fra hele verden til at arbejde og forske i Øresundsregionen. 

Synergien mellem virksomhederne og det offentlige vil have en beskæftigelseseffekt, der rækker ud over ReproUnion.

Blandt investorerne i den omfattende reproduktions-indsats er medicinalfirmaet Ferring: 

”Vi lægger vægt på tiltrækningskraften af dygtige forskere med international erfaring samt de mange patienter, der nu kan følges og behandles under ReproUnion. Udvikling af ny medicin til forbedret behandling kræver store patientgrupper i de kliniske forskningsprogrammer”, siger Per Cantor, Senior Vice President R&D fra Ferring.

Den dansk-svenske life science cluster organisation Medicon Valley Alliance har været samarbejdspartner i ansøgningsprocessen med EU's Interreg V program.

Den bevilgede projektperiode starter 1. september 2015 og slutter inden for tre år.

​FAKTA

  • ​EU's støtte kanaliseres gennem Programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, som støtter projekter mellem danskere, svenskere og nordmænd, som vil løse fælles udfordringer i samfundet ved at arbejde sammen over grænser.

  • Forud for ReproUnion er gået ReproSund fra 2010 og ReproHigh, hvor læger og forskere har bevist, at resultater af international betydning kan skabes på tværs af Øresund.

  • I alt er der bevilget knap 160 mio. danske kr. til på tværs af Øresund at arbejde med forebyggelse, forskning og behandling på reproduktionsområdet. Repro-deltagerne blev belønnet med Øresundsprisen i 2013. ​

Yderligere information

  • ​​EU Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak: Lise Riis Moltved, e-mail: lise@interreg-oks.eu, tlf.: 0046 (0)8 681 66 35
  • Region Hovedstaden: Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) gennem pressevagten, tlf.: 00 45 70 20 95 88
  • Klinikchef på Rigshospitalet Søren Ziebe, tlf.: 00 4535 45 49 97
  • Professor i Urologi på Herlev Hospital og Københavns Universitet Jens Sønksen, tlf.: 00 45 21 20 31 62
  • Region Skåne: Aleksander Giwercman, overlæge ved Skånes Universitetssygehus og professor i reproduktionsmedicin ved Lunds universitet, tlf.: 00 46 (0)768-87 02 12
  • Region Sjælland: Overlæge Anne Lis Mikkelsen, Holbæk Sygehus tlf.: 00 45 59 48 42 75​
Redaktør