Opgør med hverdagssexisme og krænkelser

Efter den seneste tids debat i samfundet om sexisme havde regionsdirektør Svend Særkjær mandag morgen en snak med alle de faglige organisationer om sexisme og krænkende adfærd på regionens arbejdspladser.
Vent...

​Regionsdirektør Svend Særkjær holdt mandag morgen møde med alle de faglige organisationer om sexisme og krænkende adfærd på regionens arbejdspladser.

”Der var enighed om, at vi også på vores arbejdspladser har behov for at tale om kulturen og hvordan vi omgås hinanden. Først og fremmest handler det om, at alle forstår, at vi ikke tolererer hverken sexistiske kommentarer eller krænkende handlinger,” siger Svend Særkjær. 

”Som organisation, som ledere og som kolleger skal vi være der for de medarbejdere, der oplever sexisme. Hvis man er blevet forulempet eller har været vidne til noget uacceptabelt, skal man trygt kunne bruge de kanaler, vi har,” siger Svend Særkjær.

Gå trygt til din leder

Regionsdirektøren understreger, at det altid skal være i orden og også opleves sådan, at man går til nærmeste leder og fortæller om en hændelse. Hvis man ikke er tryg ved at gå til den nærmeste leder, skal det opleves som helt legitimt at gå højere op i ledelsen. Kulturen skal være sådan, at det bliver taget alvorligt og håndteres rigtigt og konsekvent. 

Den aktuelle debat har vist, at mange medarbejdere afholder sig fra at gå til ledelsen. Derfor er der også mulighed for at gå til sin arbejdsmiljørepræsentant, bruge tillidsmandssystemet, gå til HR - eller hvis man ønsker at være anonym, kan man benytte regionens whistleblowerordning.

Særligt ansvar overfor unge og løst ansatte

”Vi kan også se en tendens, at det ofte er unge, nye eller løst ansatte, som oplever krænkende adfærd fra kolleger eller ledere. Dem har vi en særlig opgave med at passe på. Både som kolleger og som organisation,” påpeger Svend Særkjær, som derfor vil fortsætte dialogen med uddannelsesinstitutionerne om, hvordan vi bedst tager hånd om den gruppe. 

I 2017 svarede 4 % af de ansatte, at de inden for de sidste 12 måneder har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed – heraf oplevede 27 % det fra en kollega eller samarbejdspartner og 78 % af de 4 % havde oplevet det fra en patient eller beboer. 

Det kræver en særlig opmærksomhed på, hvordan krænkelser håndteres. Samtidig er bl.a. elever, studerende og praktikanter ikke omfattet af vores undersøgelser og det betyder, at der skal en særlig indsats til for at afdække de oplevelser, som er hos denne gruppe medarbejdere. 

Den kommende tid

Både det regionale medarbejderudvalg (RMU), hospitalsdirektørkredsen, koncerncenter-direktørkredsen og forretningsudvalget vil i den kommende tid drøfte, hvordan Region Hovedstaden bedre kommer sexisme på arbejdspladserne til livs. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor