Orientering vedrørende RIS/PACS

​Der er torsdag den 19/5 2016 givet en ny status til regionsrådsmedlemmerne i Region Hovedstaden omkring problemerne med røntgen og scanninger på nogle af regionens hospitaler. Læs den her.

Til regionsrådets medlemmer
 
Administrationen ønsker med denne korte orientering at give regionsrådets medlemmer en foreløbig status på situationen omkring driftsforstyrrelserne på røntgensystemet RIS/PACS, der særligt præger aktiviteten på Herlev og Gentofte Hospital.

Status på driftsforstyrrelser og dialog med leverandør

Som bekendt modtog regionsrådet og forretningsudvalget tidligere på måneden en redegørelse om RIS/PACS. Her fremgik det, at leverandørens indsats i forhold til at rette op på problemerne var planlagt gennemført inden udgangen af maj måned. Leverandøren har ligeledes selv udtalt i pressen, at systemet ville nå et tilfredsstillende driftsniveau inden for en periode på 14 dage. Status er pt, at der endnu er udfordringer med systemet, og at resultaterne af leverandørens indsats endnu udestår. Administrationen forventer tidligst i starten af juni af kunne påbegynde en pukkelafvikling, det vil sige reducere antallet af henviste patienter, der endnu ikke har fået en tid til undersøgelse. Det skal dog bemærkes, at situationen kan ændre sig, da der arbejdes på højtryk på at forbedre systemet. 
 
Administrationen har intensiveret dialogen med leverandøren Agfa Healthcare og vil herunder rette henvendelse til virksomhedens øverste internationale direktion med henblik på at understrege at situationen er alvorlig og patientkritisk – og for at sikre, at Agfa Healthcare prioriterer alle nødvendige ressourcer på at imødegå udfordringerne. Brevet vil blive afsendt snarest, og vil samtidig blive sendt til rådets orientering.
 

Patientsituationen

Som tidligere oplyst bliver alle berørte patienter kontaktet af deres hospital. Herunder er der i denne uge oprettet en særlig hotline på Herlev og Gentofte Hospital, således alle patienter med spørgsmål også har mulighed for selv at henvende sig til hospitalet. Administrationen understreger, som også tidligere oplyst, at alle patienter der kan sendes til andre hospitaler i eller uden for regionen, eller til private røntgenklinikker, vil blive det – men kun i det omfang det er sundhedsfagligt forsvarligt. Det kan således i nogle tilfælde være den bedste løsning for patienten, om end utilfredsstillende, at foreløbigt afvente stabiliseringen af RIS/PACS, fremfor at blive sendt til en afdeling, der ikke har den fornødne kvalitet eller kapacitet tilstede.
 
Administrationen vil sikre en ny orientering af rådet i forbindelse med forretningsudvalgets møde den 7. juni, og vil naturligvis sikre en løbende orientering, såfremt der sker mærkbare ændringer i forløbet. Den kommende orientering vil give en ny status over antallet af berørte patienter, herunder om antallet af utilsigtede hændelser som følge af driftsforstyrrelserne, samt forhold omkring økonomien.
 
En kopi af denne og de seneste orienteringer om situationen omkring RIS/PACS er sendt til Sundheds- og Ældreministeriet samt Sundhedsstyrelsen.

Tidligere udsendt materiale om RIS/PACS

RIS-PACS - PRESSEMEDDELELSE 29.04.16 (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

Redegørelse vedr. RIS-PACS 09.05.16 (pdf-fil, åbner i et nyt vindue)


Redaktør