​​​Med sin nye forskningsstrategi ønsker Region Hovedstaden at flytte forskningen tæt på og sammen med patienter og pårørende.

Patienten skal i centrum for regionens forskning

Med en ny forskningsstrategi ønsker Region Hovedstaden at flytte forskningen tættere på patienterne og behandlingen. Desuden ønsker vi at gøre det lettere at være forsker ved at forkorte sagsbehandlingen for forskningsansøgninger. 

Region Hovedstaden er forpligtet til at forske inden for alle vores sundhedsområder og spe­cialer, og vi har en omfattende forskningsaktivitet, der leverer stærke forskningsresultater, der bidrager til den bedste behandling af vores patienter. For at styrke forskningen yderligere, og opretholde den store faglige kvalitet, nedsatte Region Hovedstaden i 2021 et forskningsudvalg, som skulle udvikle en ny strategi og lette bureaukratiet for regionens forskere.

Formand for forskningsudvalget Carsten Scheibye (V) er stolt af den nye forskningsstrategi.

"Forskning handler jo først og fremmest om vores patienter, og fra politisk side er det vores opgave, ja vores pligt at skabe gode betingelser for vores dygtige forskere og afdelinger, så de kan udvikle og forbedre behandlingen. Vi har haft stort fokus på, at det skal være nemmere og hurtigere at få juridiske og videnskabsetiske ansøgninger godkendt, og vi har også prioriteret at skabe hurtigere og bedre støttefunktioner for forskerne," fortæller Carsten Scheibye.

Næstformand i forskningsudvalget Jacob Rosenberg (C) er selv professor og forsker på Herlev Hospital. Han fremhæver også strategiens fokus på, at patienterne skal i centrum for forskningen.

"Den nye strategi lægger op til mere patientnær forskning. Vi ønsker at involvere patienter og pårørende langt mere i forskningen, og at forskningen foregår tæt på og sammen med patienterne. Vi vil have endnu større fokus på de behandlinger, som vi i dag og i fremtiden tilbyder vores patienter. Regionens forskning skal være mere praktisk orienteret og i langt højere grad ske med udgangspunkt i arbejdet på hospitalerne. Vi ønsker, at forskningen skal hjælpe til at styrke vores behandlinger og højtspecialiserede afdelinger og sikre, at vores ressourcer kommer patienterne bedst til gavn," fortæller Jacob Rosenberg.

Forskningen skal tættere på klinikkerne

Forskningsudvalget har også haft for øje, at det er ude i afdelingerne, at strategien skal ud og virke. Derfor har politikerne inviteret regionens forskningsmiljøer og Region Hovedstadens Strategiske Forskningsråd til dialog om, hvordan strategien kan indføres på regionens hospitaler.

Professor og overlæge på Ortopædkirurgisk afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Michael Kjær er chef for en forskningsafdeling, og han er glad for strategiens mål om at udvikle attraktive forskningsmiljøer med lettere og hurtigere ansøgningsprocesser.

"De forskellige administrative støttetiltag, som for eksempel kortere ventetid på behandlinger af ansøgninger og fremadrettet fokus på hurtigere hjælp til dataudtræk i Sundhedsplatformens store data, er rigtige fine tiltag, som vil komme forskningen til gode. At drive patientnær forskning er også et rigtig godt tiltag, som jeg tror vil hjælpe med at løfte behandlingen ude i klinikken," fortæller Michael Kjær.   

Region Hovedstadens nye forskningsstrategi har tre overordnede temaer:

Patientnær forsknings for og med alle

Forskningen skal foregå tæt på og sammen med patienterne i det kliniske arbejde, så vi får styrket arbejdet med at skabe et endnu mere evidensbaseret sundhedsvæsen, som bidrager til at alle patientgrupper oplever behandling og forløb med stor værdi.

Forskningsunderstøttelse af den specialiserede behandling

Vi skal understøtte en fortsat udvikling af den kliniske forskning inden for de mere specialiserede behandlingsformer, så vi kan skabe mere skånsomme og effektive behandlinger til gavn for patienter og det samlede sundhedsvæsen.

De bedste betingelser for forskning og formidling

Vi vil skabe de bedste betingelser for forskningen og give forskerne gode vilkår til at dygtiggøre sig og til at udvikle, igangsætte, gennemføre og formidle deres forskning. Vi vil skabe attraktive forskningsmiljøer, der kan fastholde, tiltrække og udvikle dygtige forskere.

 

 Forskningsstrategi for Region Hovedstaden 2023.pdf


Yderligere information


Pressevagten i Region Hovedstaden på telefon: 7020958 Redaktør