Patienter i Region Hovedstaden får færre infektioner


Halvt så mange lungebetændelser og færre mave/tarminfektioner er blandt de første resultater af Region Hovedstadens indsats for at halvere antallet af hospitalsinfektioner.
Regionsrådet i Region Hovedstaden har besluttet at halvere antallet af de infektioner, som hver tiende patient rammes af under indlæggelse.

100 eksperter og mange medarbejdere har i to år arbejdet målrettet for at øge sikkerheden for patienterne, og nye tal viser, at indsatsen virker.

Et godt eksempel er Region Hovedstadens intensivafdelinger. Patienterne her er de mest sårbare, fordi de er kritisk syge. Når man bliver behandlet med respirator, får en del patienter samtidig lungebetændelse. Ved en målrettet indsats er antallet af lungebetændelser allerede reduceret til det halve på flere af intensivafdelingerne.

Derudover er der markant faldende forekomst af urinvejsinfektioner på mange hospitaler.

- Nogle patienter vil desværre få en infektion, mens de er indlagt. Det kan ikke undgås, når både syge mennesker, pårørende og personale er samlet et sted. Men i kampen mod infektionerne har vi organiseret os på tværs af afdelinger og hospitaler og arbejder målrettet for at få antallet ned til det halve, så vi sparer patienterne for unødvendige lidelser og ekstra dage på hospitalet. Det er begyndt at virke, så jeg tror på, at vi når målet, siger formanden for regionens særlige Task Force for halvering af hospitalserhvervede infektioner, centerdirektør Bettina Lundgren, Diagnostisk center på Rigshospitalet.

Sætter ind på otte områder

Region Hovedstadens indsats mod infektioner foregår på otte områder, som hver har en særlig arbejdsgruppe:

 • Blodforgiftning
 • Lungebetændelse
 • Infektioner, der opstår, når patienter får lagt kateter i en blodåre for at kunne få medicin
 • Infektioner i sår efter operation 
 • MRSA (en resistent bakterie) 
 • Tarmbakterien Clostridium difficile, der giver diarré 
 • Antibiotika og resitens, det vil sige når antibiotika ikke virker, fordi bakterierne har udvikles modstandskraft 
 • Urinvejsinfektioner
Der sættes særligt ind over for rengøringen, patienter, pårørende samt ansattes hygiejne for at undgå smittespredning.

Glæde i regionsrådet

I den seneste uddeling af kvalitetspriser i Region Hovedstaden gik to af de tre priser til indsatsen mod Clostridium difficile. Herlev Hospital har reduceret antallet af nysmittede patienter med 77 procent fra 2011 – 2012 og Bornholms Hospital har reduceret antallet med 87 procent.

Udviklingen mod færre infektioner glæder regionsrådet.

- Vi har sat ind alle steder, både på hospitalet og når folk er kommet hjem, for at få bugt med infektionerne. Vi skylder patienterne, at de ikke bliver mere syge af at komme på hospitalet, og det ser ud til, at vi er godt i gang med at nå det mål, bl.a. ved at fokusere på, hvor vigtigt det er, at personalet vasker hænder, siger Kirsten Lee (R), formand for Region Hovedstadens Kvalitetsudvalg.

Andre tiltag er på vej:

 • Rigshospitalet tester et nyt system, der sladrer, hvis man glemmer at vaske hænder, når man har været på toilettet.
 • Ekstra kurser for rengøringsmedarbejdere, serviceledere og behandlings – og plejepersonale inden for rengøring og hygiejne
 • Et nyt håndhygiejnekoncept for de 6- 11 årige på hospitalerne er ved at blive implementeret i hospitalerne, bl.a. ved hjælp af figurerne Magnus og Myggen, som børnene kender fra fjernsynet
 • Et håndhygiejnekoncept for de 2-5 årige på hospitalerne er på tegnebrættet
 • Et nyudviklet E – learningsprogram i håndhygiejne for behandlings - og plejepersonale lanceres 1. oktober.
 • Et E- learningprogram i håndhygiejne for rengøringspersonalet er på tegnebrættet.

Fakta:


 • I dag får hver tiende patient på Region Hovedstadens hospitaler en infektion under indlæggelse.
 • I gennemsnit forlænger det patientens ophold med 11 dage 
 • Hospitalserhvervede infektioner giver regionen en ekstra udgift på ca. 600 millioner kr. 
 • Region Hovedstadens særlige Task Force overvåger antallet af infektioner, deler data og viden om hvilke tiltag der virker i bekæmpelse af infektionerne på afdelinger og hospitaler.

Yderligere oplysninger hos: 

 • Kirsten Lee (R), formand for udvalget for Region Hovedstadens Kvalitetsudvalg, mobil 20 20 11 56 
 • Bettina Lundgren, formand for Region Hovedstadens særlige Task Force for halvering af hospitalserhvervede infektioner, mobil 26 86 86 26 
 • Pressevagten i Region Hovedstaden, 70 20 95 88

 

Redaktør