Patienters tilfredshed med 1813 evalueret


Evalueringen er en del af en samlet evaluering af Region Hovedstadens akuthjælp

​​

Region Hovedstadens Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse har foretaget en evaluering af patienters oplevelse af Akuttelefonen 1813.

Formålet med evalueringen er at afdække patienters tilfredshed med ventetiden, kommunikationen, rådgivningen og visitationen fra Akuttelefonen 1813 samt behandlingen i det enstrengede og visiterede akutsystem.

Derudover afdækker evalueringen, hvorfor nogle patienter henvender sig til akutmodtagelsen/-klinikken uden først at have ringet til 1813.

Skal give input til at forbedre indsatsen

Resultaterne af evalueringen skal give input til, hvor 1813 og resten af det enstrengede og visiterede akutsystem kan forbedre indsatsen i bestræbelserne på at give patienterne den bedst mulige rådgivning og behandling.

Evalueringen er en del af en samlet evaluering af Region Hovedstadens akuthjælp, der foretages af KORA. KORAs evaluering vedrører akuthjælpen i perioden 1. april til 1. oktober 2014.
Redaktør