Pioner-partnerskab med byggebranchen skal give mere og bedre hospitalsbyggeri

​Region Hovedstaden har udviklet en pioner-model for strategisk partnerskab, der skal styrke kvalitet og effektivitet i de hundredvis af bygge- og renoveringsopgaver på hospitalerne, som er i gang i disse år.

​Region Hovedstaden bygger nye hospitaler, ombygger de eksisterende og gennemfører samtidig en stor renoveringsplan, der frem mod 2029 investerer godt syv milliarder kroner i at renovere og energi-optimere regionens bygninger.   

Efter den gængse udbudsmodel i Danmark ville man med hundredvis af små og større byggeprojekter skulle indgå næsten lige så mange aftaler med individuelle entreprenører og leverandører, men regionsrådet har netop besluttet, at en række almindelige renoverings- og byggeopgaver samles og udbydes til én strategisk samarbejdspartner, der får ansvaret for opgaverne fra A til Z.

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen siger:

"I regionsrådet arbejder vi for at få mest mulig sundhed for pengene - også når vi bygger og renoverer vores hospitaler og bygninger til gavn for patienter og medarbejdere. Mange byggesager er dog blevet mere komplicerede, og tidligere dygtige rådgivere og entreprenører leverer bare ikke altid varen i tilstrækkelig grad. Der er for mange tvister. Derfor er der behov for et langsigtet samarbejde og en indsats for at styrke de langvarige relationer. Målet er bedre byggesager i regionen."
 
Direktør i regionens Center for Ejendomme, Mogens Kornbo, siger:

”Region Hovedstaden er én af landets største bygherrer, og vi skal være med til at forbedre processerne i byggebranchen, så vi får flere penge til mursten, færre fejl i byggeriet, færre tvister – og ikke mindst bedre kvalitet for patienter og medarbejdere. Det skal ske med partnerskaber, der skaber win/win-situationer for bygherre, entreprenører og rådgivere. Her er den model for strategisk partnerskab, som Center for Ejendomme anvender, et vigtigt værktøj, der skal sikre, at vi når i mål. Blandt andet med en model, der bygger mere på incitament end bod.”

Udbudsmaterialet offentliggøres inden udgangen af juni. Kontrakten ventes underskrevet i begyndelsen af 2021 og løber i fire år frem til og med 2024.

Yderligere info

  • Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) via regionens pressevagt på 70209588 / presse@regionh.dk
  • Direktør i Center for Ejendomme, Mogens Kornbo via pressemedarbejder, tlf. 91171698


Redaktør