Politikere i Region Hovedstaden lander budget for 2022: 24 mio. kr. ekstra til fødsler og børn

​Alle partierne i regionsrådet blev her til aften enige om Region Hovedstadens budget for 2022. Der bliver ingen sparerunder på hospitalerne. Som en del af aftalen afsætter politikerne 24 mio. kr. om året til fødsler og børn; herunder til fødselsforberedelser i mindre hold. Politikerne har også afsat 10 mio. kr. til at nedbringe ventetiderne på behandling for hovedpine og demens.

Vent...

Regionsrådet tilfører 67 mio. kr. til hospitalerne, som skal bruges til at fortsætte udviklingen af sundhedsvæsnet mod bedre forhold for fødende og børn, kortere ventetider, mere behandling tæt på eller hjemme hos borgerne, bedre sammenhæng mellem hospitaler, egen læge og kommune og mere lighed i sundhed.

Coronapandemien og sygeplejerstrejken har betydet, at mange mennesker har fået udsat deres behandling på hospitalerne. Partierne i regionsrådet er derfor enige om, at regionen har en vigtig opgave i den kommende tid med at nedbringe ventetiderne og indhente efterslæbet hurtigst muligt.

En tryg start på livet

Regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S) glæder sig over, at alle partierne er enige om at øge patienttilfredsheden. Han er særligt tilfreds med, at politikerne har tilført penge til føde- og børneområdet, så medarbejderne kan få hverdagen til at hænge sammen. Det er en forudsætning for, at de kan give nye familier en tryg start på livet.

"Jeg er super glad for, at vi med budgettet kan afsætte 24 mio. kr. til fødsler og børn. Vi har desværre hørt alt for mange nye forældre fortælle om dårlige fødselsoplevelser på vores fødeafdelinger – og vi har hørt jordemødrene fortælle om en alt for travl hverdag. Vi har også afsat 6 mio. kr. til uddannelse på området, og sammen med de 24 mio., vi afsatte i foråret, har vi nu styrket området med 54 mio. kr. om året til bedre normering, bedre fødselsforberedelser og meget mere," siger Lars Gaardhøj (S).

Ventetiderne på behandling for hovedpine og demens skal ned

Ventetiden på behandling for demens og svær hovedpine har længe været alt for lang. Politikerne har derfor besluttet at afsætte 10 mio. kr. om året til at nedbringe ventelisterne, så patienter med demens og svær hovedpine kan komme hurtigere til. Det glæder Venstres Martin Geertsen (V):

"Jeg er glad for, at der er bred opbakning til at forkorte ventelisterne på hovedpine- og demensområdet. Vi er i Venstre meget optaget af, at vi kan tilbyde patienterne hurtig udredning og behandling. Men vi skal også blive bedre til at imødekomme kapacitetsudfordringer, inden de bliver til lange ventelister. Med aftalen sætter vi gang i et arbejde med at analysere, hvor der opstår flaskehalse og får lavet en samlet plan for, hvordan vi sikrer den nødvendige kapacitet også i fremtiden," siger han.

Lige adgang til behandling for voldtægtsofre

Hos Det Konservative Folkeparti er man også meget tilfreds med pengene til kortere ventetider og Christoffer Buster Reinhardt (K) fremhæver samtidigt, at der i budgettet er afsat 2 mio. kr. til det palliative område og 0,5 mio. kr. psykiatriske udrykningsteams, som stiger til 1,1 mio. fra 2023.:

"Region Hovedstaden er den region som har færrest hospicepladser pr indbygger. Derfor er vi i Det Konservative Folkeparti rigtigt glade for, at det er lykkedes at afsætte 11 millioner kroner i budgetperioden til udgående hospice og palliative pladser, som kan give behandling i folks eget hjem. En stærk sag for os konservative på det sociale område er, at det psykiatriske udrykningsteam fremadrettet kommer til at køre i døgndrift alle ugens dage," siger han.

Flere og grønnere busser på vejene skal være med til at sætte aftryk på klimaregnskabet

Som en del af budgettet har politikerne besluttet at tilbagerulle samtlige besparelser på flere busruter, ligesom der er afsæt 4,9 mio. kr. om året fra 2024 til elbusser. Det glæder Enhedslistens Marianne Frederik:

"Vi kan som en af landets største offentlige virksomheder være med til at sætte et markant aftryk på klimaregnskabet i Danmark. Det gør vi med vedvarende fokus på grønne og bæredygtige løsninger; fx når vi bygger nyt, renoverer gamle bygninger, køber ind og laver mad til patienterne. Med dette års budgetaftale har vi besluttet at afsætte 4,9 mio. kr. fra 2024 til at elbusser på linjerne 15E, 150S, 55E og 65E. Det er med til at styrke den grønne omstilling af den kollektive trafik," siger hun.

4,7 mio. kr. til forebyggelse af mistrivsel hos børn og unge

Karin Friis Bach fra Det Radikale Venstre er glad for, at partierne er enige om at styrke arbejdet med forebyggelse:

"For mig er det vigtigt, at vi med budgetaftalen har sikret et stærkere fokus på forebyggelse, blandt andet ved at afsætte 4,7 mio. kr. til at opspore børn og unges mistrivsel sammen med kommunerne. Når vi opdager mistrivsel i tide, kan vi hurtigere sætte ind og forebygge nogle af de psykiske følgeskader, der kan være, når man mistrives i barndommen," siger hun.

Udsatte skal have den rigtige behandling uanset hvor de henvender sig

Finn Rudaizky (DF) fremhæver arbejdet med en matrikelløs enhed for udsatte:

"Vi har I Dansk Folkeparti haft fokus på at sikre, at arbejdet med en udsatte-enhed sammen med Københavns kommune fortsættes og udvikles. Det er vigtigt, at en enhed for udsatte kan møde menneskerne der, hvor de er, og ikke er låst fat til en bestemt matrikel eller sektor. Det har vi med denne aftale fået opbakning til fra alle partier, og det er vi meget tilfredse med," siger Finn Rudaizky (DF).

12 mio. kr. til nyt sengeafsnit for selvskadende patienter

Som en del af et samlet løft af psykiatrien på 23,6 mio. kr. har politikerne afsat 12 mio. kr. til 8 nye sengepladser og 3,2 mio. kr. til et specialiseret team til patienter med selvskadende adfærd. Det glæder Peter Westermann fra SF:

"Det er godt og vigtigt, at vi sikrer og samler behandlingen af mennesker med svært selvskadende adfærd. De er en særligt sårbar patientgruppe, som ofte udsættes for tvang under indlæggelse. Det glæder mig, at vi nu etablerer et målrettet og sammenhængende behandlingsforløb til at hjælpe de her mennesker bedre," siger han.  

Forebyggelse og behandling af overvægt hos børn og unge

Alternativets Qasam Nazir Ahmad er glad for, at der er afsat 2 mio. kr. til at behandle og forebygge overvægt blandt børn og unge:

"Udover børne- og fødeområde har vi især haft fokus på overvægt blandt børn og unge samt behandling af svær overvægt hos voksne. Jeg er glad for at kunne sætte handling bag ordene. For selvom børn og unge under 18 år udgør ca. 20% af regionens befolkning, så udgør de 100% af regionens fremtid.

Endelig bliver der også sat fokus på langtidsindlagte patienter, hvor vi skal forebygge ensomhed gennem diverse aktiviteter," siger Qasam Nazir Ahmad (AL)

Senfølger efter kræft

Med budgetaftalen er partierne enige om at styrke behandlingen af senfølger efter kræft. Det glæder Niels Høiby fra Liberal Alliance:

"Sundhedsvæsenet har nogle gange nemt ved at slippe patienterne, når sygdommen er blevet fjernet. Men særligt som kræftpatient kan der være nogle senfølger, som gør det svært at vende tilbage til en normal hverdag. Det skal vi have langt større fokus på, og derfor er jeg glad for, at vi med budgettet har prioriteret 1,5 mio. kr. om året til det vigtige arbejde med at hjælpe kræftpatienter med at få behandling for senfølger," siger han.

Initiativer i budgetaftalen 2022-2025

 • Børne og fødeområdet: 24 mio. kr. (fra 2023 26 mio. kr.)
 • Nedbringelse af ventelister på hovedpineområdet og demensområdet: 10 mio.kr.
 • Forebyggelse af overvægt 2 mio. kr. (fra 2023 3 mio. kr.)
 • Børn og unges mentale sundhed - fremskudt udredning i kommunerne: 4,7 mio. kr. (fra 2023 7,2 mio. kr.)
 • Palliative område - udgående teams, herunder fra hospice: 2 mio. kr. (fra 2023 3 mio. kr.)
 • Klinik for senfølger efter kræftoperation: Éngangsbeløb på 1,5 mio. kr. i 2022
 • Regional senfølgeindsats: 1,5 mio. kr. fra 2023.
 • Lige adgang til behandling for voldtægtsofre uanset sociale udfordringer: 1,4 mio. kr. (fra 2023 2 mio. kr.)
 • Psykiatrisk udrykningsteam i døgndrift: 0,5 mio. kr. (fra 2023 1,1 mio. kr.)
 • Nedbringelse af tvang: 3,2 mio. kr. (fra 2023 3,5 mio. kr.)
 • Sengeafsnit til behandling af svært selvskadende (8 senge): 12 mio. kr.
 • Et specialiseret F-ACT-team for patienter med svær selvskade 3,2 mio. kr.
 • Koordinerende funktion i forhold til samarbejde med Københavns Kommune om en udsatte-enhed: 0,5 mio. kr.
 • Bæredygtige hospitaler: 2 mio. kr.
 • Bornholm - styrkelse af det nære sammenhængende sundhedstilbud: 1 mio. kr.

Læs budgetaftale 2022 (pdf - åbner i ny vindue)

Yderligere informationer

 • Regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S) via regionens pressevagt på 70 20 95 88
 • Martin Geertsen (V): 20 10 42 42
 • Christoffer Buster Reinhardt (K): 51 26 99 26
 • Marianne Frederik (Ø): 41 43 45 17
 • Finn Rudaizky (DF): 60 10 10 34
 • Karin Friis Bach (R): 21 70 50 49
 • Peter Westermann (SF): 21 51 69 47
 • Qasam Nazir Ahmad (Å): 42 70 40 42
 • Niels Høiby (LA): 40 46 35 32


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor