Politisk flertal i Region Hovedstaden ønsker at bevare Sundhedsplatformen

​De Konservative og Dansk Folkeparti har forladt budgetforhandlingerne i Region Hovedstaden. De øvrige partier forhandler videre, og der er givet håndslag på, at de ønsker at bevare Sundhedsplatformen.

Vent...

Et flertal af partierne i Region Hovedstaden er på et forhandlingsmøde om næste års budget blevet enige om, at de ønsker at beholde Sundhedsplatformen. Dermed trækker de en tydelig streg i sandet i forhold til den usikkerhed, der har været om fremtiden for Sundhedsplatformen. 

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) understreger, at hun er skuffet over, at De Konservative og Dansk Folkeparti har valgt at forlade forhandlingerne.

"Jeg er da skuffet over, at De Konservative og Dansk Folkeparti ikke vil være med til at tage ansvar. Men omvendt er jeg glad for, at et flertal nu sætter en klar retning for fremtiden, når det handler om Sundhedsplatformen. Vi er enige om, at det er useriøst og kontraproduktivt at fastholde, at vi bare kan skrotte det hele og starte forfra. Sundhedsplatformen er en enorm forandring og mere end bare et it-system. Den er vores svar på fremtidens digitale behov og muligheder, og det skal vi tage ansvar for at se til ende," siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Politikerne: Vi lytter til kritikken

Hun understreger, at alle politikere i regionsrådet er meget bevidste om, at de mange ansatte på regionens hospitaler har stået og står med en stor og svær opgave.

"Med denne aftale er et klart flertal enig om at tage ansvar og udvise lederskab. Og det gør man ved at sætte handling og penge bag ordene – ikke ved at skabe usikkerhed om fremtiden med urealistiske forventninger," siger hun og henviser til, at politikerne fra sidste års budgetforligskreds i sidste uge blev enige om at afsætte 22 mio. kroner til forbedringer af Sundhedsplatformen.

I en aftaletekst, som et flertal af partierne er blevet enige om, skriver de således, at de "lytter til og anerkender kritikken af Sundhedsplatformen – både Statsrevisorernes kritik af implementeringen i 2017 og klinikeres kritik og forslag til løsninger af de udeståender, der fortsat er med Sundhedsplatformen." Samtidig slår de dog fast, "at vi med Sundhedsplatformen har fået et stabilt system med mange nye digitale muligheder, der vil være behov for i fremtidens sundhedssystem." 

Partierne vil ifølge aftaleteksten sende et signal til både medarbejdere og omverdenen om, at man politisk ønsker at beholde Sundhedsplatformen.

"Vi følger gennemførslen af forbedringerne tæt og forventer, at evalueringerne viser, at vores medarbejderes tilfredshed og lægernes tid til patienterne er steget, når vi ved udgangen af 2021 har mulighed for at tage stilling til kontrakten med Epic," skriver de.

Fakta

  • Som del af aftaleteksten er flertallet af partierne enige om, at såfremt der i løbet af 2019 viser sig at være uforbrugte midler, kan de anvendes til løsning af eventuelle nye udfordringer.
  • Fx til udmøntning af de anbefalinger, der kommer fra de to taskforces, som regionsrådet har nedsat om hhv. data til forskning og udvikling og arbejdsgange.

Yderligere oplysninger:

  • Socialdemokratiet: Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen, via Region Hovedstadens pressetjeneste, tlf. 70 20 95 88 (bemærk der kan ikke sendes sms til dette nr.), eller mail presse@regionh.dk
  • Venstre: Martin Geertsen, mobil 20 10 42 42
  • Enhedslisten: Marianne Frederik, mobil 41 43 45 17
  • Radikale Venstre: Karin Friis Bach, mobil 21 70 50 49
  • SF – Socialistisk Folkeparti: Peter Westermann, mobil 53 37 97 53
  • Alternativet, Martin Schepelern, mobil 25 33 11 80
  • Liberal Alliance: Niels Høiby, mobil 40 46 35 32


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor