Handleplan skal forbedre ventetiderne til kræftbehandling

​Den kirurgiske behandling af brystkræft halter, og påvirker den generelle overholdelse af kræftpakker – handleplan rummer en række indsatser, der samlet skal løfte kræftområdet

Vent...

Siden foråret har overholdelsen af kræftpakker været faldende. Det skyldes særligt stigende ventetider for patienter, der skal opereres for brystkræft. På den baggrund har Forretningsudvalget bedt administrationen udarbejde en handleplan for, hvordan regionens samlede målopfyldelse kan forbedres. Den blev taget til efterretning på møde 17. september.

Fokus i handleplanen er de kræftformer, som vejer tungt i forhold til målopfyldelsen af kræftpakkerne - henholdsvis brystkræft, lungekræft, hoved-og halskræft, prostatakræft, æggestokkræft, blærekræft samt tyk- og endetarmskræft.

"Der er fokus på de former for kræft, der omfatter en stor gruppe af patienter, eller hvor der er udfordringer med en lav målopfyldelse.  De faglige mål i kræftpakkerne er vigtige, for at patienter bliver hurtigt udredt og behandlet. Derfor har vi sat et politisk delmål på 82 procents overholdelse efter 3. kvartal. Det er stadig vores ambition, men jeg kan se, at det bliver svært," siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Handleplanen beskriver de aktuelle udfordringerne og hvilke konkrete tiltag, der allerede er i gang eller skal til for at forbedre overholdelsen af kræftpakkeforløbene.

Fuldt fokus på brystkræft

Vicedirektør Jan Toftholm på Herlev og Gentofte Hospital, der er forløbsansvarlig for behandlingen af brystkræft i regionen understreger, at der er fuldt fokus på at gøre ventetiderne kortere.

"Vi har udfordringer med vores operationskapacitet, som har været presset over en længere periode på grund af en pukkel, som er opstået på grund af omlægning af behandlingen for brystkræft, og det har desværre ikke været muligt at arbejde os igennem den endnu".

"Derfor har vi fra uge 34 udvidet kapaciteten permanent med et ekstra operationsleje, og derudover er der blevet konverteret yderligere 2 operationslejer fra andre specialer til brystkræft ugentligt indtil, at puklen er afviklet. Det forventer vi vil ske i løbet af 6-8 uger og senest i midten af november," siger Jan Toftholm, der samarbejder med en ekstern konsulent om en analyse af hele forløbet for patienter med brystkræft med fokus på at sikre, at vi fremadrettet kan overholde de ventetider, der er fastsat i kræftpakkerne.

Der er allerede lavet en analyse af lungekræftforløbet, hvor der blev peget på flaskehalse i patienternes forløb og konkrete forslag til løsninger. Der blev bl.a. peget på en række flaskehalse i patienternes udredning, hvor der kan være for lang ventetid til flere diagnostiske undersøgelser. For at optimere diagnostikken af patienter med kræft arbejdes der i øjeblikket på at standardisere henvisningen af patienterne og tilbyde flere tider til de relevante undersøgelser eksempelvis PET/CT-scanning. Endelig skal der holdes flere ugentlige møder med speciallæger på tværs af afdelinger (MDT-konferencer), der er involveret i behandlingen af lungekræft, så forløbene kan fungere så gnidningsløst som muligt.

Fakta

Grafikken viser, at 62 % af patienterne i Region Hovedstaden blev behandlet inden for forløbstiderne i kræftpakkerne i august.

  • For at sikre, at flere patienter i Region Hovedstaden udredes og behandles inden for de anbefalede forløbstider i kræftpakkerne, vedtog forretningsudvalget den 2. april 2019 et delmål om, at regionen i oktober 2019 har opnået, at 82 % af alle kræftpatienter udredes og behandles inden for de anbefalede forløbstider i kræftpakkerne. Ovenstående figur viser, at 62 % af patienterne i Region Hovedstaden blev behandlet inden for forløbstiderne i kræftpakkerne i august.

Yderligere info

  • Regionrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) via Region Hovedstadens pressevagt på mobil 7020 9588
  • Vicedirektør Jan Toftholm, Herlev og Gentofte Hospital via pressevagten på hospitalets pressevagt på 3867 3040
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor