Region H investerer 0,5 mio. kr. i et projekt der skal styrke udfordrede gymnasier

​Region Hovedstaden går nu aktivt ind i arbejdet med at styrke gymnasieuddannelserne. Regionsrådet har afsat 0,5 mio. kr. til en rapport, der skal undersøge, hvad gymnasier med faldende elevtal kan gøre for at få flere elever og bredere elevsammensætning.

Flere gymnasier i Region Hovedstaden har gennem de seneste år oplevet udfordringer med faldende søgning, og elever der dropper ud. Det skyldes især, at elever i nogle områder fravælger deres lokale gymnasier, og det efterlader en række gymnasier med små elevårgange og en skæv elevsammensætning.

Derfor har regionsrådet i Region Hovedstaden nu besluttet at afsætte 0,5 mio. kr. til en rapport, der skal samle viden om indsatser, som kan tiltrække elever og mindske frafaldet på de udfordrede gymnasier.

”De faldende elevtal vi ser på nogle gymnasier, har både store sociale og faglige konsekvenser. Og det kan på sigt blive et problem for den geografiske uddannelsesdækning i regionen. Derfor kan de udfordrede gymnasier ikke sidde og vente på, at regeringen laver nye regler for elevfordeling. De må selv på banen med aktiviteter, der kan tiltrække flere elever til deres gymnasier. Det arbejde ønsker vi at støtte dem i,” siger Marianne Frederik (EL), formand for udvalget for trafik og regional udvikling i Region Hovedstaden.

Gymnasier tog initiativ

Projektet er kommet i stand efter rektorerne på Herlev Gymnasium og Hvidovre Gymnasium har henvendt sig til regionen med et ønske om at få støtte til at vende udviklingen. 

På Hvidovre Gymnasium havde 155 elever i år fået plads til at starte i 1. g., men halvdelen af eleverne meldte fra allerede inden skolestart. 

”Det er helt afgørende, at vi får mere viden om, hvad vi selv kan gøre for at give flere elever lyst til at vælge vores skole og samtidig sikre, at de har lyst til at blive her. Derfor er jeg glad for, at vi nu får en rapport, der kan give os konkrete værktøjer, så vi kan vende den skæve udvikling og få flere elever på vores skole,” siger Tania Sheikh Larsen, der er rektor på Hvidovre Gymnasium.

Bedre vidensgrundlag til skolerne

I projektet vil forskere fra Syddansk Universitet arbejde sammen med seks gymnasier med faldende elevtal. De vil bl.a. se på de indsatser, som skolerne allerede har indført for at vende udviklingen. Derudover vil de også se på indsatser, der har virket på andre gymnasier med tilsvarende udfordringer.

”Nu skaber vi et overblik over alle de aktiviteter, der er i gang ude på skolerne. På den baggrund får vi et solidt grundlag til at kunne vurdere, hvilke aktiviteter der ser ud til at have størst betydning for eleverne. Og dermed håber vi at kunne give gymnasierne en bedre viden om, hvad der virker bedst i forhold til at få flere ansøgere og mindske frafald,” siger Anke Piekut, der er lektor ved Center for Gymnasieforskning på Syddansk Universitet og leder på projektet.

De 0,5 millioner kr. til projektet kommer fra tidligere afsatte midler til rammeprogrammerne "Fremtidens STEM-kompetencer i Hovedstadsområdet" og "Fremtidens Faglærte". Den endelige rapport forventes færdig i november.

Fakta:

I projektet vil forskere fra Syddansk Universitet arbejde sammen med Hvidovre Gymnasium, Høje-Taastrup Gymnasium, Sydkystens Gymnasium, Herlev Gymnasium, Ørestad Gymnasium og Lyngby Gymnasium.


Redaktør