Region H udpeger strategisk partner til bygge- og renoveringsopgaver for 2,2 milliarder kr.

​Over de kommende år samler Region Hovedstadens Center for Ejendomme bygge- og renoveringsopgaver for op imod 2,2 milliarder kroner hos ét strategisk partnerhold. Målet er mere og bedre hospitalsbyggeri – og nu peges der på MT Højgaard, Kemp & Lauritzen, Link Arkitektur og Rambøll. 

Byggeområdet er i rivende udvikling i Region Hovedstaden i disse år. Flere nye hospitaler er på vej, der investeres over syv milliarder kroner i at renovere og energioptimere regionens bygninger frem mod 2029, og så samler regionen for første gang bygge- og renoveringsopgaver for over to milliarder kroner i et fireårigt Strategisk Partnerskab.

Med Strategiske Partnerskab vil regionen bruge sin status som en af landets største bygherrer til at sætte nye standarder i byggebranchen, hvor tvister og konflikter fylder mindre, og en fælles ambition om kvalitet i byggeri kommer først.

Og den ambition er nu tættere på at blive til virkelighed, efter regionen onsdag står klar til at pege på ét af holdene fra konkurrencen. Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) udtaler:

"Jeg glæder mig over, at vi nu kan pege på et kompetent hold, der ligesom os i regionen ønsker at tænke byggesamarbejde på en ny måde. Vi er optaget af at få mere sundhed for pengene, og det gælder også, når vi snakker byggeri og renovering. Sammen med den strategiske partner søger vi derfor at dyrke det langvarige samarbejde, så vi i stedet for konflikter og lange udbudsprocesser kan bruge mere krudt på det, det handler om – nemlig at få mest mulig kvalitet i hospitalsbyggerierne til gavn for borgerne." 

Også regionrådsmedlem og formand for den politiske følgegruppe for Nyt Hospital Herlev Randi Mondorf (V) er glad for, at regionen nu har valgt et kompetent partnerteam til det strategiske partnerskab:

"Fra politisk side har vi længe været optaget af en model som Strategisk Partnerskab, og ude i branchen fornemmer man ligeledes en stor opbakning. For både regionen, rådgivere og entreprenører er trætte af konflikt og tvister, og derfor er det glædeligt, at vi nu er klar til at pege på en partner, som har grebet udforingen og som vil være med til at løse flere af de mere end 400 bygge- og renoveringsopgaver, vi har i regionen hvert år."

  • Det hold, som regionen har til hensigt at indgå strategiske partnerskab med, består af MT Højgaard A/S, Kemp & Lauritzen A/S, Link Arkitektur A/S og Rambøll Danmark A/S

Direktør i Region Hovedstadens Center for Ejendomme, Mogens Kornbo, siger om valget:

"Der er masser af erfaring hos partnerne i teamet, der sammen har leveret et spændende tilbud. Med udbudsrammen for det strategiske partnerskab har vi ønsket at sætte en ny dagsorden og lagt op til en model, der bygger på langsigtede fælles interesser og mere på incitament end bod. Den tilgang til partnerskabet virker det til, at teamet oprigtigt både kan og vil købe ind på, og det tegner godt for de mange vigtige opgaver, vi står til at skulle løse i fællesskab."

Efter udbudsreglerne går der nu 14 dage, før rammeaftalen kan underskrives. Herefter går arbejdet i partnerskabet for alvor i gang, hvor man blandt andet sammen skal til at kigge på nogle af de mere praktiske rammer for samarbejdet i hverdagen, og så skal de første projekter i partnerskabet startes op.

Fakta om Strategisk Partnerskab

Efter den gængse udbudsmodel i Danmark ville man med hundredvis af små og større byggeprojekter indgå næsten lige så mange aftaler med individuelle rådgivere og entreprenører fra gang til gang. Men med Strategisk Partnerskab har politikerne i Region Hovedstaden besluttet, at en lang række almindelige renoverings- og byggeopgaver samles og udbydes til én strategisk samarbejdspartner. Med fokus på det langsigtede samarbejde vil man således videreføre erfaringerne fra projekt til projekt og på den måde forsøge at minimere konflikter og skabe mere kvalitet i byggeriet.

I Region Hovedstadens rammeaftale for Strategisk Partnerskab er der lagt op til, at regionen og partneren kan påtage sig opgaver indenfor planlægning, rådgivning, projektering og idriftsættelse af renoverings- og byggeprojekter til en samlet ramme på op imod 2,2 mia. kr. hen over en fireårig periode.

Yderlige info

  • Pressevagten i Region Hovedstaden på 70209588 / presse@regionh.dk

 


Redaktør