Region Hovedstaden afsætter penge til bæltefrie afdelinger

​Et bredt flertal i regionsrådet har besluttet, at der skal afsættes 5 mio. kr. årligt til at videreføre de bæltefrie afdelinger, der har været et forsøgsprojekt finansieret af Satspuljen, som udløber ved udgangen af 2017.

​Region Hovedstaden er lykkedes med at forebygge og nedbringe situationer, hvor det er nødvendigt at bruge bæltefiksering for at undgå, at patienter skader sig selv eller andre. Nedbringelsen er sket i hele Region Hovedstadens Psykiatri. Men mange af de gode erfaringer, der bygges på, stammer fra Psykiatrisk Center Ballerup og Psykiatrisk Center Glostrup, som indgår i den satspuljefinansierede forsøgsordning med ’bæltefrie afdelinger’.

Satspuljen med ’bæltefrie afdelinger’ udløber dog ved årets udgang, og derfor afsætter et bredt politisk flertal i Region Hovedstaden nu 5 mio. kr. til at videreføre de to bæltefrie afdelinger.

”Resultaterne af satspuljeprojektet taler sit tydelige sprog. Ledelsen og medarbejderne i Region Hovedstadens Psykiatri har gjort et kæmpe stykke arbejde for at reducere bæltefikseringer. Og det er et vigtigt arbejde, for bæltefikseringer er et voldsomt indgreb særligt for mennesker med psykiske lidelser. Vi skaber simpelthen en mere værdig behandling uden bæltefikseringer”, siger Karsten Skawbo-Jensen, formand for Psykiatriudvalget i Region Hovedstaden og fortsætter:

”Det er derfor ærgerligt, at regeringen ikke har valgt at gøre bevillingen til bæltefrie afdelinger permanent, når evalueringen er et klart bevis på, at de afprøvede indsatser virker”.
 
I 2014 indgik Region Hovedstaden og de øvrige regioner en partnerskabsaftale med Sundheds- og Ældreministeriet om at nedbringe anvendelsen af tvang i psykiatrien. Region Hovedstadens Psykiatri udarbejdede allerede inden partnerskabsaftale en handleplan for at nedbringe brugen af bæltefikseringer, der indeholder en række konkrete tiltag, som er blevet afprøvet på de psykiatriske centre. Tiltagene har bl.a. været øgede aktivitetsmuligheder som sanserum, opkvalificering og værktøjer til konfliktnedtrapning. 

Da den nationale indsats for at nedbringe brugen af tvang i psykiatrien begyndte i 2014, lå det gennemsnitlige antal bæltefikseringer i Region Hovedstadens Psykiatri på 1.757 om året. I dag er det lykkedes at nedbringe antallet til 829, svarende til et fald på 53 procent, og målet for 2018 er at reducere antallet af bæltefikseringer med 65% i forhold til udgangspunktet på 1.757 i 2014.
 
”Det er enormt positivt og flot arbejde af psykiatrien, at det er lykkedes at nedbringe antallet af bæltefikseringer så markant. Det viser, at forsøget med bæltefrie afdelinger har været med til at skabe en ny kultur og tilgang til patienterne i løbet af de tre år, som satspuljeprojektet har kørt,” siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).
 
Region Hovedstadens Psykiatri kommer inden årets udgang med en ny plan, der skal implementere de effektive metoder til at nedbringe tvang, man har haft succes med de seneste tre år. 
 
”Målet er at nedbringe alle former for tvang i psykiatrien. Derfor følger vi alle former for tvang og ikke kun bæltefiksering, så vi sikrer os, at én form for tvang ikke erstatter en anden”, siger Sophie Hæstorp Andersen (S).
 

Fakta

• Partier bag aftalen om penge til de bæltefrie afdelinger er Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti samt Liberal Alliance. 

• I 2014 indgik Sundheds- og ældreministeriet og regionerne en partnerskabsaftale om at nedbringe anvendelsen af tvang i psykiatrien. Aftalen betyder, at regionerne forpligter sig til at halvere brugen af bæltefikseringer og andelen af patienter, som udsættes for en bæltefiksering.

• Fra 2014-2017 blev der afsat ca. 5 mio. kr. om året til at nedbringe tvang på Psykiatrisk Center Ballerup og Psykiatrisk Center Glostrup som del af satspuljeaftalen. I løbet af de fire år er der i alt blevet afsat 21 mio. kr. til de to centre.
Redaktør