Region Hovedstaden afsætter syv milliarder kroner til renovering af hospitaler

​Regionsrådet har skudt budgetforhandlingerne i gang med at afsætte syv milliarder kroner over de næste ti år til at renovere Region Hovedstadens hospitaler. Det kommer både patienter, klimaet og medarbejdere til gavn.

Vent...
Afskallet maling, gamle vandrør, utætte tage og gamle tekniske installationer, som for ofte går i stykker. Mange af Region Hovedstadens bygninger er af ældre dato, blandt andet regionens tre store hospitaler, Hvidovre, Herlev og Rigshospitalet, der alle er fra 1970’erne, og alderen har sat sit aftryk på bygningernes tilstand. Det betyder, at der er mange akutte reparationer, som både er til besvær for patienter og medarbejdere, dyre at lave og som ikke adresserer problemets rod. Det er derfor tid til en omfattende renovering af alle Region Hovedstadens hospitaler, og derfor er der nu afsat syv milliarder kroner over de næste 10 år til både at renovere og modernisere hospitalerne med et særligt øje på grønne og bæredygtige løsninger.

Grundig analyse viser, at tiden er inde 
Initiativet er taget på baggrund af en analyse af Rambøll, som Region Hovedstaden modtog i foråret 2018. Den viste, at tiden er inde til at iværksætte en stor og grundig renovering af hospitalerne og det er på baggrund af denne analyse, at alle partier i Region Hovedstaden har afsat pengene.

- Vi kan ikke leve med det stigende antal lappeløsninger, og set i lyset af analysen fra Rambøll er jeg glad for, at alle partier i regionsrådet er blevet enige om at afsætte dette markante beløb til at indhente efterslæbet på vores hospitalers tilstand. Det her er på alle måder en ’skal-opgave’, og den tager vi selvfølgelig på os, for vi skal sikre, at både patienter og medarbejdere har nogle ordentlige og trygge rammer, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Starter, hvor det er værst – og sætter et stort grønt aftryk 

Partierne er enige om at gribe planen an, så de mest presserende problemer løses først, og samtidigt gør hospitalerne grønnere. I begyndelsen af tiårsperioden fokuseres der på renovering af områder, hvor der i dag er mange akutte reparationer af nedbrud, der også generer patienterne og de kliniske afdelinger. Derudover fokuseres der på grønne renoveringer, hvor gamle energiforbrugende ventilationsanlæg, køleanlæg, varmeforsyningsanlæg og belysningsanlæg udskiftes til mere energibesparende udstyr i bygningerne.
- Vi har selvfølgelig et ansvar og nogle ambitioner i forhold til vores energiforbrug, så det er helt naturligt, at vi starter med at kigge på de områder, hvor vi med det samme kan se en nedsættelse af vores energiforbrug, som jo også betyder en mindre energiregning. Men vi skal også
sikre, at der er gode og tidssvarende fysiske rammer, når man kommer ind på
et hospital som patient, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen
(S).

Flere penge senere

Renoveringsplanen følger en økonomisk skitse, hvor der afsættes 2,3 mia. kr. de
første fire år, og de resterende midler fordelt over de sidste seks år. Ved at starte
med energibesparende indsatser frigøres der midler til senere, ligesom at der igen
frigøres midler, når de nye store byggerier står færdige. Det er desuden aftalt, at
Region Hovedstadens Center for Ejendomme én gang årligt aflægger rapport til
regionsrådet, så de folkevalgte politikere kan sikre, at renoveringen forgår
systematisk og i tråd med planen.

Yderligere information:

• Socialdemokraterne: Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen, via
Region Hovedstadens pressetjeneste, tlf. 70 20 95 88 (bemærk der kan ikke
sendes sms til dette nr.), eller mail presse@regionh.dk
• Venstre: Anne Ehrenreich, mobil 30 57 19 76
• Det Konservative Folkeparti: Christoffer Buster Reinhardt, mobil 51 26 99 26
• Enhedslisten: Marianne Frederik, mobil 41 43 45 17
• Dansk Folkeparti: Henrik Thorup, mobil 40 40 81 88
• Radikale Venstre: Karin Friis Bach, mobil 21 70 50 49
• SF – Socialistisk Folkeparti: Peter Westermann, mobil 53 37 97 53
• Alternativet, Martin Schepelern, mobil 25 33 11 80
• Liberal Alliance: Niels Høiby, mobil 40 46 35 32
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor