Region Hovedstaden arbejder målrettet mod overbelægning

​Flere penge til flere hænder og senge skal løse problemer med overbelægning på det medicinske område

​Lagt op til ekstrabevilling

Region Hovedstaden arbejder målrettet på at få bugt med overbelægningsproblemerne på regionens hospitaler. Der er derfor nu lagt op til, at regionsrådet i juni måned giver en ekstra bevilling på 27 mio. kr. i 2015 stigende til 37 mio. kr. i årene fremover. Pengene kommer fra den såkaldte meraktivitetspulje.

Mere personale

Ekstrabevillingen vil gå til akutte medicinske patienter på Amager og Hvidovre Hospital, Herlev og Gentofte Hospital, samt Nordsjællands Hospital. På de tre hospitaler har der været en betydelig stigning i antallet af akutte indlæggelser på det medicinske område, og ekstrabevillingen skal gå til ansættelse af mere personale for at skaffe mere kapacitet, dvs. flere senge eller på anden måde personaleressourcer til at styrke behandlingen. ​

Har hele tiden arbejdet på tiltag

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen er glad for, at der nu kommer flere midler til området.
 
- Syge mennesker skal ikke ligge på gangene eller overfyldte stuer. Derfor er jeg glad for, at der kommer flere penge til området. Vi har hele tiden fra politisk hold været meget opmærksomme på problemet, og arbejdet på tiltag, der kunne løse udfordringer med overbelægning, siger regionsrådsformanden og peger på, at i 2013 vedtog regionsrådet en strategi for at nedbringe overbelægningen, og i 2014 blev der iværksat en handleplan og afsat ekstra ressourcer til at løse udfordringerne. ​

Forslag fra alle relevante faggrupper

Den kommende bevilling er ikke eneste initiativ, som Region Hovedstaden har sat i søen som en styrket indsats mod overbelægning. Senest har der været nedsat en referencegruppe med repræsentanter fra alle relevante faggrupper, der er kommet med forslag til initiativer mod overbelægning. 
 
Regionens sundhedsudvalg følger belægningssituationen på det medicinske område tæt.
 

Fakta:

Handleplan for initiativer mod overbelægning, 2015:
 
  • Der har været nedsat en referencegruppe med repræsentanter fra alle relevante faggrupper, der er kommet med forslag til initiativer mod overbelægning. Et afgørende element i indsatsen er at styrke patientflowet i de medicinske afdelinger, herunder en styrket koordineringsfunktion af kapaciteten på det medicinske område med henblik på en hensigtsmæssig fordeling af patienterne.

    Akutmodtagelserne spiller også en central rolle i forhold til at forbedre patientflow. Der skal derfor også fokus på at fremme akutmodtagelsernes organisatoriske funktion blandt andet i forhold til bemanding og samarbejde med kliniske afdelinger. 

  • Indsatsen mod overbelægning skal ske i samspil med blandt andet almen praksis og kommunerne. Handleplanen blev drøftet af Sundhedsudvalget den 28. april 2015.
 
 

Finanslovsmidler

  • I aftale om Finansloven for 2015 er der afsat midler til en øget kapacitet på de medicinske og geriatriske afdelinger bl.a. for at understøtte mere effektive patientforløb.

    I Region Hovedstaden forventes der at blive udmøntet ca. 16 mio. kr. i 2015, 31,5 mio. kr. i 2016 og ca. 47 mio. kr. årligt fra 2017 og frem.

    Hospitalerne er lige nu ved at se på hvilke tiltag, der skal sættes i gang for midlerne. Disse tiltag forventes også at bidrage til at imødegå overbelægning. Tiltagene vil tage udgangspunkt i regionens handleplan for initiativer mod overbelægning.

​​
Redaktør