​​

Region Hovedstaden får ny råstofplan


Råstofplan 2012 dokumenterer, at råstofindvinding kan ske under hensyn til natur og miljø.

Der skal bruges mange råstoffer som sand og grus til alle de nye veje, broer, metrolinjer og hospitaler, der skyder op overalt i Region Hovedstaden.

Regionsrådet har nu godkendt Råstofplan 2012, som viser, hvorfra råstofferne skal komme i fremtiden.

Hver region i Danmark er forpligtet til at udarbejde en råstofplan for forsyningen med råstoffer bl.a. ved at udpege områder i regionen, hvor råstofferne kan graves op.

Med Råstofplan 2012 får Region Hovedstaden en ny plan for den fremtidige indvinding og forsyning med råstoffer.

Flere råstoffer fra et mindre areal

I Råstofplan 2012 er råstofressourcen ca. 10 procent større og af højere kvalitet end i den forrige plan, samtidig med at det samlede areal af graveområder er reduceret med ca. syv procent.

- Region Hovedstadens Råstofplan 2012 er på mange måder banebrydende. Vi får faktisk flere og bedre råstoffer ud af mindre områder end i den forrige plan, og det er med til at forsyne hovedstadsregionens byggepladser og dermed øge væksten i Danmark, siger Lars Gaardhøj (S), formand for Miljø- og grøn vækstudvalget i Region Hovedstaden.

Som noget nyt udpeges også interesseområder i råstofplanen, som skal forbedre forsyningen med sand og grus på sigt.

Store hensyn til miljøet

Strategisk miljøvurdering er kernen i Region Hovedstadens nye råstofplan. De valg, der er truffet, er i miljøvurderingen klart beskrevet.

Der er f.eks. taget hensyn til, at råstofgravning sker mest skånsomt i større sammenhængende områder. De nye graveområder i planen vil også gøre transportafstanden af råstoffer kortere og dermed reducere CO2–udledningen. Samtidig vil regionen i de kommende år forsøge at sætte fokus på bl.a. genanvendelse af jord og affald, som kan erstatte de primære råstoffer som sand og grus.

- Region Hovedstaden går dermed nye veje inden for miljøvurdering af råstofplaner. Vi kan nu dokumentere, at råstofindvinding kan ske under hensyn til natur, miljø og kultur, siger Lars Gaardhøj.

Råstoflov ikke god nok

Den nye Råstofplan 2012 er et rigtigt godt udgangspunkt for fremtiden, men ifølge Region Hovedstaden er råstofloven desværre ikke god nok.

- Regionerne har ikke mulighed for at planlægge hvor længe og i hvilken rækkefølge, der graves, eller give borgerne en klar plan for, hvad områderne efterfølgende skal anvendes til. Regionerne skal kunne lave helhedsplanlægning, som sikrer, at borgerne har vished for områdernes fremtidige skæbne. Derfor er det glædeligt, at der er enighed mellem regeringen og regionerne om sammen at se på mulighederne for at planlægge råstofområdet bedre, siger Lars Gaardhøj (S), formand for Miljø- og grøn vækstudvalget i Region Hovedstaden.

Fakta:

  • Råstofplan 2012 er en revideret udgave af Råstofplan 2007 med 31 graveområder for sand og grus. 5 graveområder er sløjfet.
  • Råstofplan 2012 har været i offentlig høring, og regionen har modtaget 30 bemærkninger til planen. På baggrund af bemærkningerne er der foretaget mindre justeringer i nogle få interesseområder bl.a. i Frederikssund Kommune for at tage højde for byudviklingsplaner ved St. Rørbæk.
  • Region Hovedstaden bliver med Råstofplan 2012 ikke selvforsynende med råstoffer på grund af de geologiske forhold i det nordlige Sjælland, og det store forbrug af råstoffer, som udbygningen af hovedstaden kræver. At regionerne skal være selvforsynende med råstoffer er ikke et krav ifølge råstofloven.
  • Råstofplan 2012 er gældende i 12 år.

Yderligere oplysninger hos:

  • Lars Gaardhøj (S), formand for Miljø- og grøn vækstudvalget i Region Hovedstaden, mobil 28 92 25 98.
  • Miljødirektør Sune Impgaard Schou, mobil 22 42 41 72
  • Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88

 

Redaktør