Region Hovedstaden får ny whistleblowerordning

​Medarbejdere i Region Hovedstaden får som de første regionalt ansatte i Danmark mulighed for anonymt at fortælle om kritisable forhold på arbejdspladsen

​​

Ansatte i Region Hovedstaden får i begyndelsen af næste år en såkaldt whistleblowerordning, hvor de kan indberette ulovligheder eller kritisable forhold på deres arbejdsplads.
 
Ordningen, der er den første i en dansk region, skal ses som en ekstra sikkerhedsventil til det eksisterende system, og er inspireret af lignende tiltag i andre store danske organisationer og kommuner. Også leverandører af varer eller ydelser til Region Hovedstaden kan bruge whistleblowerordningen.

Kan være tilbageholdende

I dag kan medarbejderne vælge at indberette til f.eks. ledelsen, tillidsrepræsentanten eller via MED-systemet, hvor ledelses- og medarbejderrepræsentanter bl.a. taler om samarbejds- og arbejdsmiljøforhold.

Men som det er i dag, kan de ansatte af forskellige årsager være tilbageholdende med at indberette om kritisable forhold på deres egen arbejdsplads.

Årsagerne kan bl.a. være bekymring for at blive afvist, usikkerhed om man bliver beskyttet, hvis man står frem med navn, frygt for at lederen reagerer negativt, eller for generelt at komme i miskredit på arbejdspladsen.

Der kan også være tvivl hos medarbejderne om deres ret til at ytre sig om forhold på arbejdspladsen.

Et konkret tilbud

Regionrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) er derfor glad for, at whistleblowerordningen træder i kraft, og ser det som et konkret tilbud til den medarbejder, som opdager noget forkert på arbejdspladsen.

-Her kan medarbejderne føle sig sikre på, at deres oplysninger bliver behandlet sagligt og fortroligt, og samtidigt kan det være en vej til at gribe ind i en sag, før den vokser og bliver kritisabel, siger regionsformand Sophie Hæstorp Andersen.

Et særligt it-system

Den nye Whistleblowerordning er ikke designet til at omfatte f.eks. samarbejdsvanskeligheder, fravær eller overtrædelse af interne retningslinjer.

Indberetningerne foretages i et særligt it-system, hvor en uvildig ekstern jurist vurderer sagen og tager stilling til, om indberetningen falder ind under reglerne for ordningen.

Medarbejderne i Region Hovedstaden bliver bl.a. gjort opmærksom på den nye whistleblowerordning via deres lønseddel.

Yderligere oplysninger:
Regionrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) via Region Hovedstadens pressevagt, tlf. 70 20 95 88 eller mail: presse@regionh.dk
Redaktør