Region Hovedstaden har god dækning af praktiserende læger – men der er områder med udfordringer

​Lægedækningsundersøgelsen for 2016 viser, at der generelt er praktiserende læger nok i Region Hovedstaden. Men i enkelte områder er der udfordringer med at fastholde og rekruttere praktiserende læger. Der er stor politisk fokus på at finde løsninger i de områder, så alle borgere i regionen har god adgang til lægehjælp.

​I Lægedækningsundersøgelsen 2016 sammenholdes de praktiserende lægers ønskede antal patienter med det antal patienter de har. Det viser, at lægerne generelt ønsker flere patienter, end de har, og at lægedækningen overordnet set er god i regionen. 

Alle skal have adgang til læge

Men undersøgelsen viser også, at der er bestemte områder i regionen, hvor behovet for læger er større end udbuddet, f.eks. på Bornholm, i Halsnæs, Ishøj og i Brønshøj-Husum. 
Det tager Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden meget alvorligt: 

- Jeg er meget optaget af, at alle borgere i regionen har adgang til en praktiserende læge. Derfor har vi også stort fokus på de områder, hvor det er sværest at rekruttere praktiserende læger til. Vi er løbende i dialog med kommunerne og de praktiserende læger om at finde løsninger, og vi har i den nye praksisplan flere tiltag, som skal være med til at sikre lægedækning i alle områder i regionen, siger formand for Praksisplanudvalget, Per Seerup (A). 

Det kræver en fælles indsats at få læger til at bosætte sig i sårbare områder. Derfor arbejder regionen, kommunerne og de praktiserende læger sammen om fælles rekrutteringstiltag, markedsføring overfor lægerne og tiltag, der kan tilskynde læger til at nedsætte sig i de områder.

Lægen skal bruge sin tid bedst muligt

I lægedækningsundersøgelsen er der også stillet spørgsmål til lægerne om, hvor meget praksispersonale de har ansat, f.eks. lægesekretærer, sygeplejersker og bioanalytikere.

- Når vi spørger til det i undersøgelsen, er det fordi det er vigtigt for os, at der er fokus på, at lægen bruger sin tid bedst muligt. Anvendelse af praksispersonale er for mig at se nøglen, for at kunne få mere tid til lægeligt arbejde, siger Per Seerup. 

Fakta: 

  • Lægedækningsundersøgelsen gennemføres én gang om året.
  • Årets undersøgelse viser, at de praktiserende læger generelt ønsker flere patienter, end de har.
  • Nogle områder som f.eks. Bornholm, Halsnæs, Brønshøj-Husum og visse kommuner på Vestegnen har svært ved at rekruttere og fastholde læger.
  • Læs hele lægedækningsundersøgelsen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

Yderligere oplysninger:

 
  • Per Seerup Knudsen (A), formand for Praksisplanudvalget, mobil: 20 81 52 62, email: psk@regionh.dk
  • Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88

Redaktør