Region Hovedstaden holder brugerrepræsentanter inde i varmen

​Politikerne i regionsrådet har besluttet at fortsætte med at have patient- og pårørenderepræsentanter med i centrale beslutningsfora i regionens hospitaler.

Vent...
Hvis du er patient eller pårørende ser verden anderledes ud, end hvis du er direktør, overlæge eller sygeplejerske. Derfor besluttede regionsrådet i 2016 at invitere brugerrepræsentanter ind i de centrale møder på regionens hospitaler. 

En evaluering viser, at det har været så succesfuldt, at det nu er besluttet at fortsætte ordningen i yderligere to år. Både hospitalerne og de frivillige brugerrepræsentanter giver udtryk for, at de gerne ser samarbejdet fortsætte.

- Det er utroligt vigtigt, at vi er i tæt dialog med de mennesker, som vi er sat i verden for at hjælpe. Derfor er det helt naturligt, at patienter og pårørende også er repræsenteret, når der skal træffes vigtige beslutninger i vores fælles sundhedsvæsen. Deres indsigt og oplevelser er helt uundværlige, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Stort potentiale

Ordningen eksisterede allerede i Region Hovedstadens Psykiatri, da man i 2016 valgte at brede den ud i resten af regionen. En evaluering har nu vist, at mødedeltagerne finder et stort potentiale i indsatsen, og at der har været stor efterspørgsel på input fra brugerrepræsentanterne på mange niveauer i organisationen. 

Samtidigt har både hospitalspersonale og brugerrepræsentanterne generelt oplevet, at det gør en forskel, at der er brugere til stede under møderne. Alligevel er der enighed om, at samarbejdet skal justeres en smule, så man får mere ud af den fælles tid.

- Det er et frugtbart samarbejde, men samtidigt kan vi også se, at der er behov for små justeringer. Derfor er det fint at forlænge aftalen i yderligere to år og så kigger vi på erfaringerne igen – og ser om vi er blevet endnu klogere til den tid. Jeg er personligt rigtig glad for udviklingen, og jeg er sikker på, at vi også i fremtiden får stor glæde af det gode samarbejde, siger Sophie Hæstorp Andersen (S).

Små ændringer på vej

Justeringerne drejer sig blandt andet om, at hospitalerne får større individuel frihed til at vælge hvem brugerrepræsentanterne er og i hvilke mødefora, de skal sidde med. Samtidigt skal det sikres, at der arbejdes videre med at finde det mest optimale format for vidensdeling og sparring på tværs af hospitalerne. Derudover er det blevet besluttet, at brugerrepræsentanterne skal have kørselsgodtgørelse, når de deltager i møder.

Resultater fra evalueringen:

Der er samlet set positive erfaringer med indsatsen blandt både brugerrepræsentanter og hospitalsrepræsentanter. 2 ud af 3 hospitalsrepræsentanter finder det alt i alt ”meget positivt” eller ”positivt”, at der sidder brugerrepræsentanter i deres mødefora. Fra både hospitals- og brugerrepræsentanter er der opbakning til at lade ordningen fortsætte:

  • 59 % af hospitalsrepræsentanterne synes, at indsatsen bør fortsætte, mens 14 % svarer nej. 27 % ved ikke.
  • 83 % af brugerrepræsentanterne synes, at indsatsen bør fortsætte, mens 7 % svarer nej. 10 % ved ikke.
  • 4 ud af 5 brugerrepræsentanter ønsker selv at fortsætte efter prøveperioden på to år.

Yderligere information:

Sophie Hæstorp Andersen (S), regionsrådsformand, via pressevagten tlf.: 70 20 95 88Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor