Region Hovedstaden og 29 kommuner indgår aftale om udvidet behandlingsansvar

​En aftale sikrer lægedækning for COVID-19-patienter, der udskrives til særlige kommunale COVID-19-pladser

Vent...

COVID-pandemien kræver, at der findes utraditionelle løsninger på opgaver, der normalt varetages i en anden sektor. Derfor har de 29 hovedstadskommuner og Region Hovedstaden arbejdet intenst på at sikre, at personalet på særlige COVID-19-pladser har lægefaglig backup.

"Vi har sammen med kommunerne et fælles ansvar for at sikre ordentlig behandling og pleje af sårbare og desværre ofte ældre borgere, som er smittet med COVID-19. Det er mennesker, som har været indlagt på hospitalet og som vi efter udskrivelse gerne vil sikre bedre imod unødvendig flytning og genindlæggelse. Der er for den gruppe af borgere mere end nogensinde brug for et stærkt og tæt tværsektorielt samarbejde," siger Sophie Hæstorp Andersen, regionsrådsformand i Region Hovedstaden (S).

Aftale om behandlingsansvar efter udskrivelse

Med aftalen beholder hospitalet behandlingsansvaret for patienter til særlige COVID-pladser i kommunerne i 72 timer efter udskrivning, uanset om patienten har COVID-symptomer eller ej. Det betyder, at den første tid borgeren modtager pleje på den midlertidige kommunale COVID-19 plads, kan sygeplejersker fra kommunen kontakte og rådføre sig den behandlingsansvarlige læge på hospitalet. Det giver mulighed for at justere indsatsen løbende og giver tryghed for det sundhedsfaglige personale i kommunen.

Sideløbende med, at regionen og kommunerne i Hovedstaden arbejdede på en aftale, blev der indgået et forståelsespapir mellem Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om udskrivelser af COVID-19-patienter. Forståelsespapiret betyder, at regionens hospitaler beholder behandlingsansvaret for patienter, der udskrives til kommunale akutpladser, særlige COVID-afsnit, plejehjem og botilbud, indtil de har været symptomfri i 48 timer. Aftalen med Region Hovedstaden og kommunerne går dog længere end det.

"Det er vores vurdering, at vores regionale aftale giver en endnu bedre lægedækning end forståelsespapiret. Hvis en borger på en af de kommunale COVID-pladser skulle have COVID-symptomer efter 72 timer, så gælder samme dækning som forståelsespapiret med 48 timer efter symptomfrihed. Herudover kan der individuelt aftales forlængelse af behandlingsansvaret, hvis borgeren ikke er stabil eller er i isolation for COVID," siger borgmester i Albertslund Kommune Steen Christiansen (S).

Han er glad for, at medarbejderne i kommunerne, med denne nye og udfordrende opgave, får tryghed og lægefaglig støtte.

Fakta

Læs aftalen om behandlingsansvar på regionens hjemmeside 

Læs information til kommunerne om COVID-19 på regionens hjemmeside

Yderligere info

  • Sophie Hæstorp Andersen, regionsrådsformand i Region Hovedstaden via Region Hovedstadens pressevagt på 7020 9588
  • Steen Christiansen, borgmester Albertslund Kommune og formand for KKR-Hovedstaden via Albertslund Kommunes presse på 2989 4210
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor