Region Hovedstaden sætter Hørsholm Hospital til salg


Det tidligere Hørsholm Hospital bliver nu sat i offentligt udbud. Hospitalet sælges til højestbydende og Region Hovedstaden vurderer, at der vil være stor interesse i markedet.

I udbud 6. marts

Torsdag 6. marts sætter Region Hovedstaden Hørsholm Hospital til salg via offentlig udbud. Interesserede købere har indtil udgangen af maj til at komme med et bud samt en beskrivelse af, hvad de ønsker at bruge området til.

Sælges til højstbydende, dog med et men…

Der er ikke helt fri leg for køber i forhold til, hvad området kan benyttes til. Derfor skal interesserede købere også levere en projektbeskrivelse for deres planer for området. Som udgangspunkt sælges til højeste bydende, men købers projekt skal også følge kommunes planer for området.

Boligområde for børnefamilier og unge

Kommunalbestyrelsen lægger op til, at området kan anvendes til boliger for unge og børnefamilier i form af tæt, lav bebyggelse med en bebyggelsesprocent på op til 50.

Forventer god pris for den attraktive grund

- Det er svært at sige noget generelt om prisniveauet på hospitalsbygninger. Men vi har allerede haft en række konkrete henvendelser fra interesserede købere, og med den beliggenhed hospitalet har, forventer vi at få en fornuftig pris, siger Søren Helsted, enhedschef for Budget og Byggestyring i Center for Økonomi

Yderligere oplysninger:

Søren Helsted, enhedschef for Budget og Byggestyring i Center for Økonomi, 
​38 66 59 10 

Redaktør