Region Hovedstaden sætter barren højt på kræftpakkeforløb


Flere patienter skal hurtigere igennem et kræftbehandlingsforløb.

​​

Hvert år tilbydes tusinder af borgere i Region Hovedstaden et pakkeforløb i forbindelse med behandlingen af deres kræftsygdom.

Pakkeforløbet betyder bl.a., at patienten får stillet en diagnose og herefter får tilbudt behandling inden for en fastlagt periode.

Vigtig beslutning

Regionsrådet har netop besluttet, at 90 procent af disse forløb skal gennemføres indenfor de af Sundhedsstyrelsen anbefalede forløbstider.

- Regionsrådet vil med denne vigtige beslutning signalere, hvor højt vi prioriterer kræftområdet, og at vi gerne vil være ambitiøse omkring behandlingen og de forløb, vi tilbyder kræftpatienter i regionen. Som kræftramt eller pårørende kan man måske undre sig over, at vi ikke sætter målet ved 100 procent. Vi ved, at det ikke vil være muligt at opnå 100 procent, og det vil heller ikke være til gavn for patienterne, at alle skal behandles ens og hurtigt, siger Mette Abildgaard (K), formand for kræftudvalget i Region Hovedstaden.

Bedst for den enkelte

Mette Abildgaard forsætter: 
- Det er vigtigt, at patienter får tilbudt et individuelt forløb, så kræftpatienter tilbydes det forløb, der er bedst for den enkelte. Desværre har mange kræftpatienter også anden sygdom, som skal behandles samtidig med kræftsygdommen, og det betyder ind imellem, at forløbet forlænges af faglige årsager og af hensyn til patienten, siger hun.

En opgørelse fra 2013 viser, at Region Hovedstaden på nogle kræftområder halter bagefter resten af landet, når det gælder om at opnå en høj målopfyldelse. Derfor vil beslutningen betyde, at der nu er et klart mål, som alle regionens hospitaler skal arbejde hen imod at efterleve.

Opfylder allerede flere mål

I hele 2013 har Region Hovedstaden arbejdet på at speede hastigheden på kræftpakkeforløbene op, hvor der bl.a. er blevet ændret arbejdsgange, etableret hurtigere indkaldelser, ændrede åbningstider og andet for at gøre behandlingsforløbene så korte som muligt.

Allerede nu opfylder Region Hovedstaden ved flere kræftformer de anbefalede tider for forløbene. Dog er der plads til forbedringer for nogle af de mest udbredte kræftformer som fx lungekræft.

- Det er indlysende, at vi hele tiden bør arbejde på at blive bedre. Nu har vi politisk sat en tyk streg under det vigtige i at få gennemført pakkeforløbene inden for den forventede tid. Samtidig undersøger vi på sigt, om vi bruger pengene de rigtige steder. Måske skal der flyttes rundt på ressourcer, gennemføres organisatoriske forandringer samt tilføres kræftområdet flere ressourcer, siger Mette Abildgaard.

Fakta:


• Et pakkeforløb er et standardpatientforløb, som tilbydes patienter med begrundet mistanke om kræft og patienter med kræft. Hovedparten af pakkeforløbene blev udarbejdet i 2008 og målet med pakkeforløbene er, at kræftpatienter skal tilbydes udredning og behandling, som er kendetegnet ved høj kvalitet og uden unødvendig ventetid Samtidig skal pakkeforløbene også understøtte, at patienternes livskvalitet bedres og fjerne evt. utryghed over ventetid i behandlingsfasen.
• Et pakkeforløb består af nogle bestemte undersøgelser og behandlinger, som skal gennemføres indenfor et bestemt tidsrum.
• I 2013 gennemførte Region Hovedstaden 8.001 kræftpakkeforløb, hvor hele landet havde i alt 20.916.

Yderligere oplysninger:

• Mette Abildgaard (K), formand for kræftudvalget i Region Hovedstaden, mobil: 41 26 96 76
• Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88

Redaktør