Region Hovedstaden sikrer boliger i Lynge mod gas fra gammel losseplads


Region Hovedstaden har fundet lossepladsgas i jorden ved den tidligere Stengårdens Losseplads i Lynge. Der er ikke fundet gas i de nærliggende boliger.

Metangas i gammel losseplads ved Lynge

Region Hovedstaden har undersøgt den tidligere Stengårdens Losseplads i Lynge. Undersøgelsen viser, at der findes metangas, kuldioxid, olie og klorerede opløsningsmidler i jorden i det område, hvor lossepladsen har ligget.

Metangas kan eksplodere

Metangas og kuldioxid dannes i gamle lossepladser, når affaldet gennem årene omdannes og nedbrydes. Under helt særlige forhold kan metangas forårsage eksplosionsfare.

Ingen forurening i boliger

Lossepladsen ligger tæt på et boligområde. Regionen har derfor undersøgt, om forureningen har spredt sig til boligerne, men det er IKKE tilfældet.

Ingen gas i husene

Målinger viser, at der findes metangas og kuldioxid fra lossepladsen nede i jorden på de boliggrunde, der ligger tættest på lossepladsen, men ikke inde i husene.

Nu laves en teknisk løsning

- Vi er glade for, at vores undersøgelser viser, at lossepladsgassen kun findes i jorden, og ikke inde i boligerne. Men for at sikre, at lossepladsgassen heller ikke på sigt trænger ind i husene, går vi nu i gang med at etablere en teknisk løsning, siger miljødirektør i Region Hovedstaden, Sune Schou.

Indsats for at fjerne lossepladsgassen

For at sikre, at der heller ikke på sigt kan trænge gas ind i boligerne, etablerer regionen nu en teknisk løsning.

Først midlertidig løsning

I løbet af en uge etableres en midlertidig løsning, som skal reducere gas-indholdet nede i jorden ved husene. Den midlertidige løsning består i, at gassen suges op af jorden fra en række boringer, der står mellem lossepladsen og boligerne. Samtidig overvåger regionen niveauet af gas i jorden ved boligerne for at sikre, at løsningen virker.

Permanent løsning om nogle måneder

Efterfølgende etableres en permanent løsning med en udluftningsgrøft mellem lossepladsen og boligerne. Det kræver supplerende undersøgelser og entreprenør-arbejde, inden den permanente løsning kan etableres. Derfor vil der gå nogle måneder, inden løsningen er på plads.

Alle beboere informeret

- Regionen har informeret alle de beboere ved den gamle losseplads, som er berørt af indsatsen i området. Men hvis de har flere spørgsmål, er de velkomne til at ringe til os i regionens miljøafdeling, siger Sune Schou.

Fakta:

  • En tidligere grusgrav på Lyngevej 230 har fra 1969 til 1973 været anvendt til privat losseplads (Stengårdens Losseplads). Lossepladsen har modtaget såvel dagrenovation som bygningsaffald og fyldjord.
  • Region Hovedstadens tekniske undersøgelser viser, at der er metangas, kuldioxid, olie og klorerede opløsningsmidler i jorden i det område, hvor lossepladsen har ligget.
  • Gassen fra lossepladsen har spredt sig nede i jorden til de omkringliggende boliggrunde.
  • Målinger i husene på disse omkringliggende boliggrunde har vist, at der ikke findes lossepladsgas inde i husene.
  • Region Hovedstaden igangsætter nu en indsats, der skal forhindre, at lossepladsgassen spredes ind under husene i området.
  • I perioden fra 1991 til 1998 undersøgte de daværende Frederiksborg og Københavns Amter en række lossepladser, for at afklare om gas fra lossepladserne kunne spredes gennem jordlagene og ind i de huse, der lå ovenpå lossepladserne. Enkelte steder var lossepladsgassen et problem, og her blev iværksat en teknisk indsats, som sikrede husene mod indtrængning af gas. På nogle få lossepladser er det fortsat nødvendigt, at regionen overvåger, om indsatsen stadig virker.
Yderligere information hos:
  • Miljødirektør Sune Impgaard Schou, mobil 22 42 41 72.
  • Pressevagten i Region Hovedstaden, 70 20 95 88
Redaktør